Selectieproces één HIS uit de startblokken

22 februari 2023

Het selectieproces voor één Huisartsen Informatie Systeem (HIS) voor alle praktijken die bij de ROHA zijn aangesloten, is officieel van start. De afgelopen maand zijn drie belangrijke stappen gezet: de selectiecommissie is gevormd, deze heeft de uitgangspunten voor de selectie bepaald én op 21 februari de longlist van HIS-leveranciers samengesteld.

Waarom naar één HIS?

Nu nog werken de 144 huisartsenpraktijken die bij de ROHA zijn aangesloten, met zes verschillende HIS’en. Het streven is om dit terug te brengen naar één HIS. Een aantal belangrijke voordelen volgens ROHA-leden:

 • integrale oplossing HIS-KIS-patiëntenportaal (minder koppelingen)
 • goede communicatie met de HPA
 • sterkere positie richting netwerkpartners
 • door gezamenlijk inkopen korting op HIS-kosten
 • makkelijker onderling waarnemen

Op de Algemene Ledenvergadering op 8 december 2022 had maar liefst 83,19% van de leden gestemd vóór het opstarten van een selectieproces voor één HIS (respons: 69%).

Lees meer over waarom we naar één HIS willen en wat het betekent voor praktijken

De selectiecommissie staat

De selectiecommissie bestaat uit:

Myra Nods Huisarts
Oliver Mason Huisarts
Rogier Bos Huisarts
Pieter Jan van Empel Huisarts/bestuurslid
Sylvia Mennink Huisarts
Mascha Bevers CMIO/huisarts
Lonneke Reuser (voorzitter) Manager Digitale Zorg & Innovatie ROHA
Bouchra Essarsri Praktijkmanager
Evelien Maarsen Coördinator zorgprogramma
Huib Hoogendijk Adviseur ICT
Wim Derks Projectleider (DigiGrip)

Goed om te weten: de huisartsen in de selectiecommissie gebruiken op dit moment elk een ander HIS. Op die manier waarborgen we een objectief keuzeproces.

Consensus over ‘leidende principes’

Bij de eerste bijeenkomst van de selectiecommissie op 21 februari hebben de leden de zogenoemde ‘leidende principes’ vastgesteld voor het selectieproces. Dit is een beknopte lijst vuistregels die als uitgangspunt, richtingaanwijzers én toetsinstrument dienen bij het vervolg van het traject. De leidende principes gaan bijvoorbeeld over:

 • de samenwerking met de HIS-leverancier
 • gebruiksvriendelijkheid en toekomstbestendigheid van het HIS
 • integratie van en gegevensuitwisseling met informatiesystemen van netwerkpartners
 • informatiebeveiliging
 • de ondersteuningsmogelijkheden van de praktijken door de ROHA

De longlist is bepaald

De echte mijlpaal is natuurlijk dat de longlist voor de selectie is vastgesteld. De uitkomst is nog niet heel spannend: alle HIS’en die ook nu al bij de praktijken van de ROHA in gebruik zijn plus de vier nieuwkomers op de markt, zijn nog in de race. Het gaat om:

 • 4 HIS’en die momenteel worden gebruikt door ROHA-praktijken: CGM Huisarts, Medicom, MicroHIS en TetraHIS
 • 4 nieuwe HIS’en: HealthConnected, HiX, MediKIT en Sanday (het nieuwe HIS van Omnihis en Promedico)

Volgende stap: Programma van Eisen en offerteaanvraag

De volgende stap is dat we een uitgebreid Programma van Eisen en offerteaanvraag gaan opstellen. Vervolgens gaan we de leveranciers van de longlist uitnodigen om een aanbod te doen. Dit proces neemt enige tijd in beslag. Het kan dan ook even duren voordat er weer belangrijk nieuws is. Maar we houden je op de hoogte, onder andere via de website van de ROHA, de nieuwsbrief en zo nodig e-mail (bij belangrijke berichten).

Wil je in de tussentijd meer weten? Neem dan gerust contact op met onze CMIO en huisarts Mascha Bevers of Lonneke Reuser, Manager Digitale Zorg & Innovatie.


Afspraak maken voor registratie ketenzorg in het HIS

De registratie van ketenzorg in het HIS is een lang gekoesterde wens van zowel huisartsen…

Hoe kun je ketenzorg registreren in het HIS? Volg deze 2 stappen

ROHA-praktijken die zorg leveren aan chronische patiënten kunnen sinds de zomer…

Update project Op weg naar één HIS: HIS-proeverij groot succes

Maandag 15 januari vond de HIS-proeverij plaats. We kijken terug op een zeer geslaagd…

Meer nieuws