Ouderengeneeskunde aan huis

5 augustus 2022

Per 1 september start het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA), de nieuwe medische dienstverlening speciaal voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Amsterdamse huisartsen kunnen vanaf dan, bij complexe problematiek, een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) betrekken. De SO en haar team zijn expert op het gebied van complexe (multi)morbiditeit. De dienstverlening is laagdrempelig en bedoeld om vroegtijdig te ondersteunen en adviseren, het liefst voordat er een acute situatie ontstaat. De diensten die door het NOA worden aangeboden zijn een collegiaal overleg, deelname aan MDO en een thuisconsult. Voorbeelden van verwijsvragen zijn: cognitieve screening, algehele functionele achteruitgang, probleemgedrag en/of een medicatie-review. Er wordt straks wijkgericht gewerkt zodat huisartspraktijken steeds hetzelfde team kunnen verwachten. Vanaf 1 september kan er via ZorgDomein worden verwezen naar het NOA eerstelijn. Zie vanaf half juli voor meer informatie: www.NOAeerstelijn.nl

Heb je vragen? Neem dan contact op met Martin Kuper (mkuper@rohamsterdam.nl).


Advies vanwege de tekorten aan GLP1-RA injecties

Er zijn tekorten ontstaan aan GLP1-RA injecties, met name door de toegenomen algemene…

Meer nieuws