Op zoek naar een doktersassistent?

15 juni 2022

In Amsterdam e.o. merkt iedereen het tekort aan doktersassistenten. De werkgroep ‘Arbeidsmarkt’ van de Amsterdamse Huisartsen alliantie heeft onlangs een stedelijk coördinatiepunt opgericht voor het opleiden van doktersassistenten via de ‘BBL constructie’, waarin leren en tegelijk werken centraal staat. De ervaring leert dat dit gemotiveerde, goed opgeleide mensen aantrekt die na het diploma vaak lang in de praktijk blijven werken. De ambitie van de alliantie is om met elkaar meer assistenten op te leiden, zodat we de arbeidsmarkt tekorten kunnen verkleinen.

Wat biedt het stedelijke coördinatiepunt?

  • Aanvraag erkenning leerbedrijf
  • Stedelijke werving en selectie van de BBL-kandidaten
  • Eerste screening en matching met je praktijk
  • Administratie rondom de instroom, de arbeidsovereenkomst, aanvraag subsidies
  • Ondersteuning bij aanvraag subsidies voor BBL-stageplaats
  • Evaluatie/vraagbaak tijdens het BBL traject, gaat het goed? Zo niet, ondersteuning bij administratie/afwikkeling uitstroom

Ben je gelegen in een opslagwijk?
Dan is er de mogelijkheid extra subsidie op de loonkosten te krijgen tot maximaal 10.000 euro voor een BBL plaats. De mogelijkheden zijn beperkt, dus geef je snel op!

Geïnteresseerd?
Neem dan nu contact op met Gitta Bessem, projectleider arbeidsmarkt namens ROHA via: 06-34561473 of gbessem@rohamsterdam.nl. Zij geeft meer informatie en koppelt je aan het coördinatiepunt.


Buurtteams Amsterdam

Per 1 april 2021 zijn er op verschillende plekken in Amsterdam buurtteams die de toegang…

Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Meer nieuws