Nut en noodzaak van de Amsterdamse Huisartsenalliantie

22 februari 2023

In de eerste nieuwsbrief van 2023 geeft de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) het woord aan haar voorzitter en penningmeester dagelijks bestuur. Katinka Prince en Dion Zoontjens (tevens algemeen directeur bij de ROHA) staan stil bij het nut en de noodzaak van de alliantie. “De alliantie is er voor de huisarts, niet andersom! Huisartsen hebben een centrale rol in het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.”

Download de nieuwsbrief

Over de Amsterdamse Huisartsenalliantie

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) heeft de ambitie om als het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van alle zorggroepen en huisartsenpraktijken in Amsterdam e.o. de onderlinge samenwerking en die met haar partners in het medisch en sociaal domein te verbeteren. Dit moet leiden tot goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en tot een efficiënt gebruik van zorg.


Nieuwsbrief Amsterdamse Huisartsenalliantie in het teken van de GGZ

De Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) licht in de laatste nieuwsbrief van 2022 het…

Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes…

Meer nieuws