Mantelaar: Ondersteuning en ADL-zorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen

29 november 2023

In Nederland raakt 10% van de mantelzorgers overbelast. De gevolgen van uitval voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger zelf zijn aanzienlijk. Om dit te voorkomen biedt Mantelaar ondersteuning en hulp aan mantelzorgers.

Welke ondersteuning wordt geboden?

Mantelaars kunnen worden ingezet voor wekelijkse korte diensten vanaf 3 uur tot langere diensten, zoals nachtzorg en 24-uurszorg. De mantelaars, hoofdzakelijk medische- en paramedische studenten, bieden zorg (ADL), gezelschap en hulp in huis. Ze vullen het bestaande zorgplan van een cliënt aan, vaak in samenwerking met bijvoorbeeld thuiszorg en andere professionals. Daarnaast signaleren, handelen en rapporteren mantelaars ook naar de betrokkenen zorgprofessionals.

Voor welke cliënten kan Mantelaar ingeschakeld worden?

Mantelaar is beschikbaar voor iedere mantelzorger die langdurig en onbetaald zorg verleent aan een familielid, vriend, buur of kennis die vanwege een ziekte, handicap of ouderdom hulpbehoevend is.

Bij mantelzorg kunnen de diensten in veel gevallen vergoed worden door de zorgverzekering vanuit het beschikbare budget. Daarnaast kijken ze samen met de client naar de situatie en streven naar een financieringsroute zonder drempels. Mogelijkheden omvatten onder andere particuliere financiering, aanvullende verzekering, PGB, de gemeente of thuiszorg.

Hoe kan Mantelaar ingeschakeld worden?

Mantelaar werkt zonder wachtlijsten en nemen dezelfde dag of de volgende werkdag contact op met de zorgprofessional, de zorgbehoevende of mantelzorger.

Cliënten kunnen aangemeld worden via dit doorverwijzingsformulier. Daarnaast heeft Mantelaar een handige tool ontwikkeld om eventuele overbelasting te detecteren.

Kijk voor meer informatie op de website van Mantelaar.


Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Nut en noodzaak van de Amsterdamse Huisartsenalliantie

In de eerste nieuwsbrief van 2023 geeft de Amsterdamse Huisartsenalliantie (AHa) het…

Meer nieuws