Maak kennis met Marit!

2 februari 2022

Marit: ‘Meer patiënten hebben zich nu aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik ondersteuning heb geboden bij het gebruik van Laposta (voor promotiemailing naar patiënten).’

De ROHA is gestart met het aanbieden van ondersteuning bij digitalisering voor aangesloten huisartspraktijken d.m.v. het inzetten van medisch studenten. We spraken Marit, student Verpleegkunde, over haar ervaringen.

Over Marit

Welke opleiding doe je en waarom?
“Ik volg de opleiding HBO-verpleegkunde. Ik zit nu in mijn laatste jaar en loop mijn afstudeerstage in het VUmc. Ik heb veel interesse in de medische wereld en ik haal plezier uit het werken met mensen. Hierdoor ga ik met veel plezier naar stage en haal ik veel voldoening uit mijn werkzaamheden als verpleegkundige(student). Ik vind het niet alleen leuk om mij bezig te houden met de directe patiëntenzorg, maar ook met de kwaliteit van de geboden zorg en de kwaliteit binnen de afdeling.”

Wat is jouw persoonlijke ambitie?
“Voor nu wil ik eerst ervaring opdoen op de verpleegafdeling neurologie en neurochirurgie. Deze ervaring zou ik goed kunnen gebruiken om eventueel door te groeien als gespecialiseerd neuro-verpleegkundige. Andere opties waar ik in de toekomst voor open sta, is werken op de medium care, intensive care of spoedeisende hulp. Wat ik belangrijk vind om hiernaast te doen, is een bijdrage leveren aan verbetering van kwaliteit van de zorg. Momenteel ben ik ambassadeur van de werkgroep ‘kwaliteit studentbegeleiding & grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ binnen het academisch ziekenhuis. Er is nog ruimte voor groei en ontwikkeling op deze gebieden en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”

Wat is jouw kijk op digitalisering binnen de (huisartsen)zorg?
“Digitalisering binnen de zorg is naar mijn idee een positieve ontwikkeling, zowel voor de patiënten als de medewerkers van de praktijk. Patiënten hebben bijvoorbeeld meer regie over hun eigen gezondheid. Gebruik van het patiëntportaal resulteert daarnaast ook in minder druk op de telefoon van de assistent(e). De ontwikkeling van het beeldbellen met de huisarts biedt ook veel kansen voor patiënten die bijvoorbeeld niet in staat zijn naar de praktijk te komen.”

Over jouw inzet

Welke acties heb je uitgevoerd bij praktijken?
“Tot nu toe heb ik ondersteuning geboden bij promotie van het patiëntportaal en LSP door middel van een patiëntmailing en telefonisch contact met patiënten. Verder heb ik voor een huisartspraktijk uitgezocht welke (AVG-proof) mogelijkheden er zijn om de medische gegevens van ouder en kind te scheiden in het dossier. Op basis van deze uitkomsten heb ik een advies gegeven voor de praktijk en heb ik voor laaggeletterden een stappenplan gemaakt hoe zij per provider een emailadres kunnen aanmaken voor hun kind. Ook heb ik een huisartspraktijk ondersteund bij het implementeren van beeldbellen met patiënten. Verder heb ik BSN nummers geverifieerd, ontbrekende emailadressen opgevraagd bij patiënten, uitgeschreven patiënten ontkoppeld van het patiëntportaal en LSP toestemmingsformulieren verwerkt.”

Wat hebben deze acties voor de praktijk opgeleverd?
“Praktijken hebben vaak zelf geen tijd om deze werkzaamheden uit te voeren vanwege drukte op de werkvloer. Het kan ook zijn dat zij nog onbekend zijn met bepaalde hulmiddelen en dat zij hulp nodig hebben deze te gebruiken/implementeren. Ik heb op dit gebied dus hulp kunnen bieden. Meer patiënten hebben zich bijvoorbeeld nu ook aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik ondersteuning heb geboden bij het gebruik van Laposta (voor promotiemailing naar patiënten). Een andere praktijk kan nu bijvoorbeeld starten met videoconsulten omdat ik er met een collega voor heb gezorgd dat WeSeeDo goed is ingesteld.”

Wat vond je leuk om te doen?
“Wat ik het leukste vond aan deze baan is de afwisseling van werkzaamheden. Elke huisartspraktijk heeft namelijk weer een andere vraag waar ik ondersteuning bij kan bieden. Welke taak ik persoonlijk het leukst vond, was de taak die ik heb uitgevoerd voor de praktijk die advies wilde over het AVG-proof scheiden van medische gegevens van ouder en kind, omdat ik hier zelf op onderzoek uit kon en adviezen mocht opstellen voor de praktijk.”

Wat zou volgens jou breder aangepakt/ ingezet moeten worden?
“De bevordering van digitale vaardigheden onder ouderen en laaggeletterden. De digitalisering in de zorg stijgt, en daarbij stijgt ook de vraag naar ondersteuning en uitleg. Deze patiëntcategorie heeft naar mijn idee extra ondersteuning nodig. Deze hulp is beschikbaar, maar bereiken de patiënten niet altijd omdat zij hier niet vanaf weten of niet zelf naar opzoek gaan. Door dit actief aan te bieden binnen praktijken denk ik dat deze patiënten meer digitaal vaardig zullen worden en ook meer gebruik zullen maken van het patiëntportaal en/of beeldbelconsulten.”

Wat wil je aangesloten praktijken bij ROHA meegeven?
“Ik merk dat een aantal taken die ik heb uitgevoerd voor praktijken bij mij terecht zijn gekomen omdat de administratie niet goed is uitgevoerd. Dat is eigenlijk zonde om een student voor te gebruiken aangezien wij veel efficiënter ingezet kunnen worden voor meer complexere taken. Daarom wil ik praktijken meegeven: Denk actief na over de werkprocessen binnen de praktijk. Is er binnen de praktijk bijvoorbeeld een stappenplan met taken die uitgevoerd kunnen worden wanneer een patiënt zich uitschrijft? Taken die wel moeten worden uitgevoerd maar niet verwerkt zijn in stappenplannen worden wat makkelijker overgeslagen. Zo kan er een stapel aan taken ontstaan waar eigenlijk geen tijd voor is. En zijn bijvoorbeeld de werkprocessen up to date in het kader van de toegenomen digitalisering? Er kan bijvoorbeeld standaard toestemming worden gevraagd voor LSP en het patiëntportaal wanneer een patiënt zich inschrijft. Dit scheelt veel tijd en moeite!”

Heb jij naar aanleiding van het interview met Marit ook behoefte aan ondersteuning door een student, of heb je hier vragen over? Neem dan contact op met Claudia Borsch, cborsch@rohamsterdam.nl.


Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Mantelaar: Ondersteuning en ADL-zorg om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen

In Nederland raakt 10% van de mantelzorgers overbelast. De gevolgen van uitval voor zowel…

Lekkerinjevel.Amsterdam en positieve gezondheid

Lekkerinjevel.Amsterdam is een veelzijdig gezondheidsplatform met een verzameling van…

Meer nieuws