Informatieveiligheid: ook voor jouw praktijk van belang

26 maart 2024

Informatieveiligheid is ontzettend belangrijk, zeker in onze sector waar medische en persoonlijke informatie worden beheerd en uitgewisseld. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat alle zorgorganisaties in 2025 aan de kwaliteitsnorm NEN 7510 moeten voldoen. Dit betreft dus ook huisartsenpraktijken én zorggroepen.

Voor een individuele praktijk is het haast ondoenlijk om zelfstandig aan deze norm voor informatiebeveiliging te voldoen; het kost veel tijd en vraagt specialistische kennis. Daarom werken wij – als een van de eerste zorggroepen/zorgcoöperaties in Nederland – aan een collectief systeem waarmee de ROHA én alle hieraan deelnemende praktijken straks gecertificeerd zijn voor de (volgens het IZA verplichte norm) NEN 7510.

Het project vordert gestaag; hadden we in december 2023 nog 6 koploperpraktijken die als eersten de certificering wilden behalen, nu zijn het er al 13. Bij drie van deze praktijken is inmiddels een 0-meting gedaan. Dat wil zeggen dat er is onderzocht waar de praktijken staan op het gebied van hun informatiebeveiliging. Vervolgens heeft de ROHA deze praktijken ondersteund bij het formuleren van verbeterplannen. De resterende 10 praktijken staan op het punt de 0-meting uit te voeren en ook het ROHA-bureau zelf werkt, aan de hand van de NEN 7510 norm, haar informatiebeveiliging verder uit.

Artikel in De Dokter

Dat de ROHA een vernieuwende koers kiest is ook anderen niet ontgaan. ROHA-collega’s Lonneke Reuser, Ben Stoltenborg en ROHA-bestuurslid Pieter-Jan van Empel zijn er eind 2023 over geïnterviewd voor het LHV-ledenblad De Dokter. Dit artikel vind je hier.

Systeembeheer op orde

Eén van de vereisten om aan deze NEN 7510 te voldoen, is dat het systeembeheer in de praktijk op orde is. Onder systeembeheer verstaan we het beheer van de hard- en software dat in gebruik is. Denk hierbij aan virusscanners en mailprogramma’s maar ook aan routers, printers, pc’s en laptops. De ROHA werkt momenteel toe naar samenwerkingsovereenkomsten met drie voorkeurspartijen voor systeembeheer. Deze partijen – Danthas, Reflex Computers en Running IT – voldoen aan de eisen die de NEN-norm stelt. Overigens zal ook de overgang naar een nieuw HIS soepeler verlopen als het systeembeheer in de praktijk op orde is. Nóg een goede reden dus om hier dit jaar nog werk van te maken.

Meer weten?

Neem dan contact op met Miek van Geenhuizen of Ben Stoltenborg.

Wil je meer weten over wat jouw praktijk kan doen om het systeembeheer op orde te krijgen? Neem contact op met Huib Hoogendijk.


ROHA ontwikkelt collectief systeem voor informatiebeveiliging

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat alle zorgorganisaties in 2025 aan…

Zo geregeld: overzicht van alle ouderen in je praktijk

Voor POH’s Ouderenzorg is het handig om alle ouderen in je praktijk in beeld te hebben,…

De ROHA zoekt een nieuw bestuurslid

Binnen het bestuur van de ROHA is een plek vrij voor een nieuw bestuurslid. Heb je frisse…

Meer nieuws