Hulp bij Faexit

15 november 2023

Landelijk loopt het project FAEXIT, om de fax “uit de zorg” te krijgen. In Amsterdam wordt de uitfasering uitgevoerd en ondersteund door de Sigra. Het streven is om 31 december 2023 geen fax meer te gebruiken in de Amsterdamse zorg. De Sigra biedt individuele hulp aan voor huisartspraktijken die problemen ondervinden of niet weten waar te beginnen. Praktijken die daar interesse in hebben, kunnen dat kenbaar maken bij projectleider Lisanne Notenboom, lnotenboom@sigra.nl.


Kennisdocumenten afbouwen medicatie bij kwetsbare ouderen

We hebben 3 handige documenten geplaatst die kunnen worden gebruikt bij de overweging…

Aanvragen spirometrie bij OLVG-locaties vereenvoudigd

Voor huisartsen die spirometrie uitbesteden wordt het aanvraagprocedure bij OLVG-locaties…

Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een effectieve…

Meer nieuws