De kracht van het collectief: lees nu het ROHA jaarverslag 2023

12 juni 2024

2023 was voor de ROHA een jaar vol uitdagingen en kansen, in een werkveld waar veel gebeurt. Hoe zag het jaar eruit? Welke activiteiten hebben we ontplooid en met welke projecten hielden we ons bezig?

In het online jaarverslag 2023 nemen we je mee in alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag is opgedeeld in 5 hoofdstukken:

  • 1. Zorgprogramma’s: waarvoor we de reguliere ondersteuningsactiviteiten, zoals scholing en monitoring, uitvoerden en waar veel energie is gestoken in het vergroten van de deelname aan het zorgprogramma Atriumfibrilleren;
  • 2. Digitale zorg en innovatie: je leest onder andere over de stappen die we hebben gezet in Op weg naar één HIS en hoe we praktijken ondersteunden bij het op orde brengen van de IT-infrastructuur met de projecten Systeembeheer op orde en NEN 7510;
  • 3. Wijkgroepen: in 2023 is volop ingezet op verdere ontwikkeling van de wijkgroepen. Er is meer ruimte gekomen voor verdieping van contacten in de wijk én het faciliteren van kruisbestuiving tussen wijkgroepen in hetzelfde gebied;
  • 4. Praktijkorganisatie: de ROHA bood in 2023 brede ondersteuning aan op het gebied van het managen van een praktijk en er zijn mooie stappen gezet in de begeleiding en ondersteuning aan zowel startende als stoppende praktijken;
  • 5. De ROHA in de breedte: de ROHA groeit en bloeit. In 2023 hebben we onze capaciteit op het ROHA-bureau dan ook flink uitgebreid. Zo kunnen we het verschil blijven maken in de steeds complexere wereld waarin huisartsenpraktijken zich bewegen.

Ga naar het jaarverslag


Dit was 2022 voor de ROHA: bekijk nu het jaarverslag

Hoe zag 2022 eruit voor de ROHA en de aangesloten huisartsenpraktijken? Een overzicht van…

Terugblik op de ROHA Netwerkdag 2023: ‘Oog voor morgen’

Op woensdag 11 oktober 2023 vond de ROHA Netwerkdag plaats, met als thema 'Oog voor…

Blik terug op een veerkrachtig jaar in het jaarverslag 2021

In 2021 werd wederom een zwaar beroep gedaan op de veerkracht van alle medewerkers in de…

Meer nieuws