Heldere kaders voor casemanagement dementie

18 oktober 2023

De vraag naar casemanagement dementie neemt snel toe. Zorgorganisaties in Amsterdam die deze dienst bieden, hebben daarom de samenwerking gezocht om tot eenduidige afspraken en werkwijzen te komen voor doorverwijzing van patiënten. De belangrijkste afspraken hebben ze gepubliceerd in een flyer.

De flyer is bedoeld om helderheid te scheppen. Allereerst over de aanmeldcriteria om een patiënt door te verwijzen naar casemanagement dementie. Zo blijft een vroegtijdige start van casemanagement zeer wenselijk, maar moet er wel eerst een diagnose dementie of MCI zijn gesteld voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Dit is nodig om ook in de toekomst begeleiding te kunnen garanderen. Daarnaast staat duidelijk in de flyer wat casemanager dementie voor een cliënt kan betekenen. Dit kan je helpen om je patiënten goed voor te lichten over de mogelijkheden van casemanagement en zo de juiste verwachtingen te scheppen.

Je kunt de flyer hier downloaden.


Stedelijke update ouderenzorg #27

In de 27e editie van de nieuwsbrief "Stedelijke Update Ouderenzorg" voor POH-Ouderen in…

Meer nieuws