Geslaagde nascholing ‘Terug naar de Basis’ keert terug in 2024: Terugblik & informatie

27 december 2023

In november vond de nascholing ‘Terug naar de Basis’ plaats, georganiseerd door zorggroepen ROHA en Zorg voor Zuid. Deze scholing bood (nieuwe) praktijkondersteuners, AIOS’en, huisartsen en praktijkassistenten de gelegenheid om essentiële vaardigheden (verder) te ontwikkelen. De initiatiefnemers benadrukken dat het meten van bloedglucose, het toedienen van insuline en het afstemmen van medicatie vaak onvoldoende aandacht krijgen in reguliere opleidingen.

“Fijne praktische nascholing; Hier kan ik wat mee in de dagelijkse praktijk”

Veel basisvaardigheden kwamen aan bod

De volgende onderwerpen werden tijdens de scholing behandeld:

  • Bloeddruk meten en instellen op medicatie
  • Bloedglucose meten en instellen op de eerste medicatie
  • Insuline spuiten en hoe voorkom je spuitplaatsen (lipohypertrofie)
  • Nierfunctie, waar let je op

De positieve reacties van de deelnemers hebben geleid tot het besluit om deze scholing in 2024 te herhalen. Nadere informatie daarover volgt zodra de datum bekend is.


Maak kennis met Marit!

‘Meer patiënten hebben zich nu aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik…

Budget voor de huisartsenwijkgroepen

Per 1 januari 2022 verruimt de ROHA het budget voor de huisartsenwijkgroepen. Het doel…

Blik terug op een veerkrachtig jaar in het jaarverslag 2021

In 2021 werd wederom een zwaar beroep gedaan op de veerkracht van alle medewerkers in de…

Meer nieuws