Echo van de halsslagader ontvangen vanuit HELIUS-onderzoek? Dit kun je doen

21 september 2022

Als huisartsenpraktijk in Amsterdam kan het voorkomen dat je uitslagen van een echo van de halsslagader (carotis) doorgestuurd krijgt vanuit het HELIUS-onderzoek. Er leven vragen onder sommige huisartsen hoe zij moeten omgaan met deze uitslagen. Het antwoord daarop is: volg de richtlijn CVRM als er een of meer lokale wandverdikkingen (plaques) aanwezig zijn.

Waarom krijg je als huisarts deze uitslagen binnen?

Mensen die deelnemen aan het HELIUS-onderzoek worden buiten hun huisarts om benaderd. Wanneer de echo een of meer plaques laat zien, ontvangt de huisarts van de betreffende patiënt een brief.

Lees meer over de werkwijze van het HELIUS-onderzoek

Moet je doorverwijzen naar de specialist?

We hebben deze vraag voorgelegd aan een specialist van Amsterdam UMC. Prof. MD PhD. Eric P. Moll van Charante adviseert huisartsen om niemand door te sturen naar de vaatchirurg voor een CEA omdat een CEA niet geïndiceerd is bij asymptomatische stenose. Je kunt dus gewoon behandelen op basis van de NHG-standaard CVRM.

Wat doe je als een patiënt naar de MRI-beelden vraagt?

Het kan zijn dat patiënten die hebben meegedaan aan het HELIUS-onderzoek vragen naar de uitslag van hun MRI. Een selectie van de deelnemers heeft aanvullend een MRI van de carotiden, het brein en/of het hart ondergaan. HELIUS koppelt de MRI-beelden in principe niet terug aan de huisarts omdat de meerwaarde van de MRI niet bekend is. Bij een klinische reden en in overleg is het mogelijk om de MRI-beelden op te vragen of te laten beoordelen.

Heb je andere vragen over de uitslagen die vanuit het HELIUS-onderzoek binnenkomen? Neem dan contact op met de HELIUS-onderzoekers via helius@amc.uva.nl of 020-5663792.


Keer Diabetes2 Om vergoed vanuit het basispakket voor patiënten met lage complexiteit

In januari 2023 is het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart. Voor laagcomplexe…

Meer nieuws