Deadline mutaties doorgeven verschuift naar voren

8 februari 2023

Elk kwartaal actualiseert ROHA alle gegevens van aangesloten praktijken. Heb je mutaties door te geven? Doe dit dan voortaan uiterlijk 6 weken voor de start van het nieuwe kwartaal, zodat je wijzigingen tijdig verwerkt kunnen worden.

Voor welke mutaties geldt de nieuwe deadline?

De nieuwe deadline om mutaties door te geven geldt bij:

  • de start van een nieuw zorgprogramma
  • het stoppen van een zorgprogramma
  • overname van een praktijk (die al bekend is bij ROHA)
  • de start van een nieuwe praktijk
  • wijziging in de samenstelling van de maatschap (praktijkhouders)
  • spirometrie zelf gaan doen of uitbesteden
  • overige mutaties waarbij de AGB-code verandert
  • een IBAN-wijziging

Voor personeelswijzigingen (met uitzondering van praktijkhouders) en adreswijzigingen is de deadline minder strikt. Maar ook daarvoor is het fijn als je niet wacht met doorgeven tot het laatste moment.

Waarom verandert de deadline voor het doorgeven van mutaties?

Wanneer zich in een praktijk een wijziging voordoet, willen we dat bij ROHA goed kunnen begeleiden. Als je mutaties tijdig meldt, kunnen wij bijvoorbeeld nog helpen bij het opzetten van een nieuwe keten, of meedenken over de gevolgen bij een praktijkovername. Dat kost tijd. Daarnaast voorkomt de nieuwe werkwijze dat er onder tijdsdruk fouten gemaakt worden of juridische of financiële consequenties over het hoofd worden gezien. De nieuwe deadline betekent dus een betere service aan onze leden, en geeft iedereen meer rust, ook de praktijkhouders.

Wat als het niet lukt om een mutatie 6 weken voor het nieuwe kwartaal door te geven?

Dan kunnen we de mutatie helaas nog niet meenemen in de eerstvolgende update. Daar moeten we strikt in zijn. Vergeten of geen tijd kan geen excuus zijn: en in veel gevallen kun je een mutatie met één mailtje regelen. Ook als je nog niet zeker weet of een mutatie doorgaat, raden we aan om deze alvast door te geven. Zo kunnen wij de vinger aan de pols houden en ruimte voor de mutatie inbouwen.

Mutatie op komst?

Geef het meteen door. Dat kan bij de ROHA-contactpersoon van je praktijk of via info@rohamsterdam.nl


Maak kennis met Marit!

‘Meer patiënten hebben zich nu aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik…

Budget voor de huisartsenwijkgroepen

Per 1 januari 2022 verruimt de ROHA het budget voor de huisartsenwijkgroepen. Het doel…

Blik terug op een veerkrachtig jaar in het jaarverslag 2021

In 2021 werd wederom een zwaar beroep gedaan op de veerkracht van alle medewerkers in de…

Meer nieuws