Budget voor de huisartsenwijkgroepen

16 maart 2022

Per 1 januari 2022 verruimt de ROHA het budget voor de huisartsenwijkgroepen. Het doel van de huisartsenwijkgroep is om in de wijk samenwerking te verbeteren, samen te werken aan kwaliteit van zorg en efficiënte vertegenwoordiging te organiseren in verschillende overleggen. Daarmee is de wijkgroep een belangrijk en aanspreekbaar orgaan in de zorgketen in Amsterdam.

Het nieuwe budget
Onveranderd zijn de vergoeding voor een vaste coördinator, voor de vergaderkosten en de vacatiegelden voor de huisartsen in opslagwijken.

  • Ondersteuning van de wijkgroep door een vaste coördinator. Deze wordt betaald door de zorggroep.
  • Budget voor vergaderkosten: locatiehuur, catering, attenties voor sprekers.
  • Vacatiegeld voor huisartsen in opslagwijken, gefinancierd door het AOF.

Toegevoegd zijn kwaliteitsontwikkeling, innovatie en vacatiegeld voor niet-opslagdokters.

  • Budget voor kwaliteitsontwikkeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om kosten voor de EKC-opleiding, de PAM of kosten die te maken hebben met data-analyse voor het mogelijk maken van spiegelbijeenkomsten.
  • Budget voor innovatie en projecten op wijkniveau. Het gaat dan bijvoorbeeld over de uren van iemand die zich extra inzet voor een tijdelijk project in de wijk.
  • Vacatiegeld voor huisartsen in niet-opslagwijken, gefinancierd door ROHA.

Grootte van het budget
Omdat er veel verschillen zijn in grootte en ambities tussen de wijkgroepen, kunnen we vooraf niet precies aangeven hoeveel budget voor elke groep beschikbaar is. Er is in elk geval ruim geld gereserveerd. Het advies is dan ook om samen te kijken waar behoefte aan is in de wijk, een plan te maken en daarvoor je aanvraag in te dienen.

Spelregels aanvraag extra budget

  • Voor plannen die vallen onder kwaliteitsontwikkeling en wijkprojecten maak je een omschrijving van het plan en een begroting van de kosten. De wijkcoördinator kan je daarbij helpen.
  • Plan en begroting stuur je aan Willemien Rietman (wrietman@rohamsterdam.nl). Mascha Lemmers, manager team Zorg & Wijk, Stella Zonneveld, medisch directeur en Yola Janssen, coördinator huisartsenwijkgroepen, beoordelen de plannen. Je krijgt -als het goed is- een akkoord.

Samenstelling wijkgroep

  • Huisartsen nemen deel aan een wijkgroep in hun eigen buurt. Niet altijd zijn de deelnemende huisartsen aangesloten bij dezelfde zorggroep. Bij een derde van de wijkgroepen die onder de coördinatie van de ROHA vallen, is sprake van een gemengde groep. De kosten worden tussen de zorggroepen onderling verrekend.

Meer informatie over de huisartsenwijkgroepen nodig? Lees hier.


Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Lekkerinjevel.Amsterdam en positieve gezondheid

Lekkerinjevel.Amsterdam is een veelzijdig gezondheidsplatform met een verzameling van…

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes…

Meer nieuws