Beoordeling registratie Kardia en ECG onder één noemer in Zorgdomein

19 maart 2024

Huisartsen en POH’s die bij patiënten het hartritme willen detecteren, kunnen dit doen via de Kardia Mobile (1-kanaals, zeer compacte ECG-meter met een app) of met een normale ECG. Komt hier een afwijkend hartritme uit naar voren, dan is afgesproken dat deze registratie ter beoordeling wordt voorgelegd aan een cardioloog via een meedenkconsult via Huisarts+punt. Dit kan je aanvragen via Zorgdomein.

Tot voor kort waren dit twee aparte beoordelingen binnen Zorgdomein (één voor registraties van de Kardia en één voor registraties van de ECG), wat soms voor verwarring zorgde. Vanaf nu valt de beoordeling van de registraties van zowel de Kardia als de ECG onder één noemer in Zorgdomein, namelijk ‘Meedenkconsult Beoordeling ECG‘. Het maakt dus voor de aanvraag van de beoordeling niet meer uit met welk apparaat je de registratie hebt gedaan.

ROHA-praktijken die deelnemen aan de Siilo appgroep Atriumfibrilleren Amsterdam kunnen  daarin nog steeds op een laagdrempelige manier beoordeling en advies over de hartritmeregistratie krijgen.


Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Lekkerinjevel.Amsterdam en positieve gezondheid

Lekkerinjevel.Amsterdam is een veelzijdig gezondheidsplatform met een verzameling van…

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes…

Meer nieuws