Belangrijke wijzing omtrent start Saxenda per 1 juli

5 juli 2022

Per 1 april werd Saxenda vergoed als een patiënt deelnam aan een door het RIVM erkend GLI-programma.

Per 1 juli is hier echter een wijziging in gekomen:
Als na 1 jaar deelname aan een GLI programma het afvallen niet succesvol is, kan Saxenda overwogen worden. Mensen die heden deelnemen aan de GLI én Saxenda gebruiken mogen doorgaan met Saxenda.

Naast Saxenda komen er nog een aantal andere middelen (zoals Mysimba) aan, die in gezet kunnen gaan worden bij obesitas.

Informatie omtrent start Saxenda
Saxenda (liraglutide 3,0 mg) wordt vanaf 1 april 2022 vergoed voor een deel van de patiënten voor wie Saxenda geïndiceerd is.

Voorwaarden voor vergoeding zijn:

 • Volwassen patiënten (18 jaar of ouder)
 • Zonder diabetes mellitus type 2
 • Met BMI≥40
 • Of met BMI≥35 met één of meer comorbiditeiten (hart- en vaatziekten, slaapapneu en/of artrose)
 • Als na 1 jaar deelname aan een door het RIVM erkend GLI-programma (gecombineerde leefstijlinterventie) het afvallen niet succesvol is
 • Patiënten die (nog) niet in aanmerking komen voor metabole chirurgie
 • Het recept mag voorgeschreven worden door huisarts of internist.
 • Voorschrijven via ZN-formulier

* Saxenda valt onder het eigen risico.

Saxenda is een GLP1-receptor agonist (GLP1-RA)
GLP1-RA is een darmhormoon dat o.a. een rol speelt bij de regulatie van de bloedglucose. Verschillende hormonen hebben invloed op de regulering van de bloedglucose, zoals insuline en incretines. Incretines zijn darmhormonen, waarvan GLP1-RA er één is.

Als er koolhydraten gegeten worden komt er glucose in het bloed en wordt het incretinesysteem geactiveerd. De koolhydraten worden in de darm omgezet naar glucose dat GLP1-RA afgifte uit de darmwand geeft. GLP1-RA stimuleert op zijn beurt de afgifte van insuline (bloedglucose verlaging) en GLP1-RA remt het glucagon waardoor de glucoseproductie door de lever afneemt. Daarnaast vertraagt GLP1-RA de maagontlediging, waardoor koolhydraten in het voedsel langzamer in het bloed worden opgenomen en er eerder een verzadigingsgevoel kan optreden.

Niet starten bij:

 • pancreatitis in de voorgeschiedenis
 • inflammatoire darmziekten
 • diabetische gastroparese
 • eGFR <30 ml/min. (bij eGFR 10-30ml/min kan evt. dulaglutide en liraglutide)
 • schildkliercarcinoom in voorgeschiedenis of familie anamnese.

Verder wordt GLP1-RA wordt afgeraden i.v.m. onvoldoende ervaring bij:

 • leverfunctiestoornissen
 • hartfalen

Bespreek voordat gekozen wordt voor een GLP1-RA

 • Wil de patiënt echt een gedragsveranderingstraject aangaan voor 2 jaar via de GLI.
 • Benoem de bijwerkingen (misselijkheid, braken, diarree) en de consequenties daarvan op het voedingspatroon/gewoonten.
 • Check of de patiënt bereid is zijn/haar voedingspatroon aan te passen.
 • GLP1-RA is geen ‘wondermiddel’, het ondersteunt het afvallen doordat er eerder een verzadigingsgevoel optreedt.
 • Patiënt moet weer wennen aan het verzadigingsgevoel en er naar ‘luisteren’: ‘vol is vol’.
 • Patiënt moet oude voedingsgewoonten loslaten qua samenstelling en portiegrootte.
 • Vette voeding en te veel eten verergeren de misselijkheidsklachten.
 • Schakel daarom een diëtist in als GLP1-RA gestart wordt.
 • Voldoende beweging (30 min per dag) is van belang voor optimaal resultaat van GLP1-RA behandeling.

Informatie over de dosering van Saxenda®

 • De startdosis is 0,6 mg eenmaal per dag, gedurende ten minste één week.
 • In stappen van 0,6 mg en met tussenpozen van ten minste 1 week verhogen tot een onderhoudsdosis van 3,0 mg 1×/dag; max. 3,0 mg/dag.

Wanneer doorbehandelen of staken

 • Overweeg de behandeling te staken als verhoging naar de volgende dosisstap gedurende 2 opeenvolgende weken niet wordt verdragen.
 • Behandeling met Saxenda moet worden gestaakt als de patiënt na 12 weken gebruik van de dagdosering van 3,0 mg niet ten minste 5% van zijn aanvankelijke lichaamsgewicht is kwijtgeraakt.
 • Na 24 maanden chronisch gebruik: Verzekerde heeft nog een medisch belang bij gebruik Saxenda in het kader van het extreem verhoogd gewicht gerelateerd gezondheidsrisico en moet worden doorbehandeld

Maak kennis met Marit!

‘Meer patiënten hebben zich nu aangemeld op het LSP en/of patiëntportaal omdat ik…

Budget voor de huisartsenwijkgroepen

Per 1 januari 2022 verruimt de ROHA het budget voor de huisartsenwijkgroepen. Het doel…

Blik terug op een veerkrachtig jaar in het jaarverslag 2021

In 2021 werd wederom een zwaar beroep gedaan op de veerkracht van alle medewerkers in de…

Meer nieuws