Belangrijke wijzigingen in organisatie en aanbod van de GLI per januari 2023

25 januari 2023

De ROHA heeft per januari de projectleiding en coördinatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) overgenomen van de Elaa. Verder is er een nieuwe GLI-aanbieder in Amsterdam-Noord en is in januari het nieuwe GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart.

Waar kun je terecht?

Je kunt alle informatie over de GLI voortaan vinden op de website van de Aha: www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/gli. Bestaande en nieuwe GLI-aanbieders kunnen met vragen terecht bij Melanie Uytendaal:

Nieuwe GLI-aanbieder voor de Beweegkuur in Amsterdam Noord

FysioHolland biedt per januari de Beweegkuur aan op twee locaties in Amsterdam-Noord:

Verwijzen kan via ZorgDomein: zoek op ‘Amsterdam Noord Zorgdomein Fysioholland (GLI)’. Het zorgmailnummer is 500045396@lms.lifeline.nl.

GLI-programma Keer Diabetes2 Om gestart

Er is een nieuw GLI-programma: Keer Diabetes2 Om (KDO). Alle patiënten met prediabetes, diabetes type 2 zonder medicatie of alleen metformine mogen gratis meedoen. Er is nog plek in de groepen die online starten op 15 en 23 maart. Zorgverleners kunnen patiënten verwijzen via ZorgDomein. Na verwijzing neemt het team van KDO contact op met de patiënt om verdere afspraken te maken.

Lees meer over inclusiecriteria, vergoedingen en verwijzing van Keer Diabetes2 Om


Belangrijke wijzing omtrent start Saxenda per 1 juli

Per 1 april werd Saxenda vergoed als een patiënt deelnam aan een door het RIVM erkend…

Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes…

Meer nieuws