Belangrijke wijziging omtrent start GLP1 receptoragonisten bij zeer hoog risico op HVZ

5 juli 2022

Met ingang van 1 juli 2022 zijn GLP-1 receptoragonisten (oraal en subcutaan) vergoed voor diabetes type 2 patiënten met zeer hoog risico op HVZ, indien toegevoegd aan een SGLT-2 remmer en metformine, onafhankelijk van de BMI.

Bij contra-indicatie SGLT-2 remmer kan direct en vergoed gestart worden met een GLP-1 receptoragonist.


Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een effectieve…

Aanpassingen in agenda fundusonderzoek door hoog no-show (en hoe jij kan helpen)

Het ‘no-show’ gehalte bij fundusonderzoeken OLVG lab-SALT blijft nu al een langere tijd…

Hulp bij Faexit

Het streven is om 31 december geen fax meer in de Amsterdamse zorg te hebben. De Sigra…

Meer nieuws