Belangrijke aanpassingen instroomproces Zorgprogramma Atriumfibrilleren

20 maart 2024

Tot september van dit jaar wordt de scholing voor deelname aan het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) bekostigd vanuit het ZonMW project. We willen zo veel mogelijk praktijken de kans geven de scholing te volgen om de eerste stappen te zetten richting goede AF-zorg.

Daarom is besloten de voorwaarde dat de CVRM- en DM- indicatoren op orde zijn vóórdat begonnen kan worden met de scholing, te laten vervallen. Dit betekent dat het instroomproces voor het AF-programma nu als volgt is ingericht: 

  1. Je meldt je praktijk aan bij coördinator Sara Baig. 
  2. Je meldt je aan voor de verplichte scholing én volgt de webinar:

Voor instroom in het programma per Q3 2024:  

Voor instroom in het programma per Q4 2024: 

  • Scholing op 24 september (aanmeldmogelijkheid volgt) 
  • Webinar: de datum wordt t.z.t. bepaald

3. Je krijgt, indien nodig, ondersteuning van de ROHA bij het analyseren van de indicatoren voor CVRM en DM en bij het opstellen van een evt. verbeterplan.  

Ook ondersteuning bij dossieronderzoek

Zie de website van de Amsterdamse Huisartsenalliantie voor een complete beschrijving van het programma. Een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen is dat praktijken binnen drie maanden na de start dossieronderzoek uitgevoerd hebben. Heb je behoefte aan ondersteuning hierbij? Dan kun je hier tot uiterlijk eind juni aanspraak op maken, óók als je pas later instroomt.  

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Sara Baig via sbaig@rohamsterdam.nl of 06 24 86 76 98.  


Vliegende start zorgprogramma Atriumfibrilleren

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren is gestart. Vanaf dit jaar biedt ROHA elke drie…

Start nu nog kosteloos met zorgprogramma Atriumfibrilleren

Om goed voorbereid van start te gaan met het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) is het…

Webinar dossieronderzoek bij zorgprogramma AF

Op 11 maart organiseren we een webinar waarin we je stap voor stap laten zien hoe je…

Meer nieuws