Barth Kappeyne van de Coppello nieuwe bestuursvoorzitter ROHA

27 juni 2024

Tijdens de ALV op 20 juni jl. hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met Barth Kappeyne van de Coppello als nieuwe bestuursvoorzitter van de ROHA. Hij volgt Marije Holtrop op, die na acht jaar het bestuur verlaat.

Haar werd unaniem décharge verleend en zij werd bedankt voor haar tomeloze inzet, haar consciëntieuze voorbereiding van overleggen en haar inhoudelijke kennis en visie.

Drie speerpunten

Barth presenteerde in zijn “maiden speech” als voorzitter drie punten die voor het bestuur centraal staan de komende jaren:

  • Meer levendige uitwisseling tussen het bestuur en de leden;
  • Benutten van verborgen talenten binnen het collectief;
  • Verhogen van de veerkracht door samenwerking in de wijken en in de stad.

Het bestuur wil een meer verbindende rol spelen om echt als coöperatie op te kunnen trekken bij relevante ontwikkelingen binnen de ROHA, de wijken, de stad en het land.

Aspirant bestuurslid

Tijdens de ALV werd ook aangekondigd dat er een aspirant bestuurslid is gevonden: Patrick Roelofsen. Patrick is vaste waarnemer bij praktijk Reguliersgracht. Hij zal de komende 6 maanden meedraaien met het bestuur en bij positieve evaluatie wordt zijn kandidatuur bij de ALV in december ter stemming gebracht.

Koe bij de horens

Tijdens de ROHA-conferentie, waar de ALV onderdeel van was, werd de koe meteen bij de horens gevat. De leden konden in gesprek met het bestuur in de zogenaamde “bestuursbooth”. Op deze manier zijn zinnige ideeën opgehaald die het bestuur meeneemt in de strategie en planning voor de komende periode.


Maak kennis met Susan Wiegman, de nieuwe medisch directeur van de ROHA

Per 1 oktober start Susan Wiegman als medisch directeur bij de ROHA. Zij volgt Stella…

De ROHA zoekt een nieuw bestuurslid

Binnen het bestuur van de ROHA is een plek vrij voor een nieuw bestuurslid. Heb je frisse…

ROHA-contactpersonen beschikbaar voor Nieuw-West

Sinds medio 2022 werkt ROHA met vaste contactpersonen voor huisartsenpraktijken per…

Meer nieuws