AHa start loket voor praktijkhuisvesting en brengt behoeften in kaart

7 juni 2023

Betaalbare praktijkruimte vinden op de krappe en dure Amsterdamse vastgoedmarkt is ingewikkeld. De Amsterdamse Huisartsenalliantie, Elaa en LHV zijn daarom gestart met een loket om de vraag naar huisvesting te verbinden met het aanbod. Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van praktijkhouders, vragen zij alle Amsterdamse huisartsenpraktijken om vóór 25 juni een korte vragenlijst in te vullen over hun huisvestingssituatie.

Huisvestingswensen in de stad in kaart brengen

Door de korte vragenlijst in te vullen, help je de AHa en Elaa om de huisvestingswensen van alle huisartsen in de stad in kaart te brengen – ook van degenen die op dit moment tevreden zijn met hun situatie. Daarmee kunnen de AHa en Elaa gerichter vraag en aanbod bij elkaar brengen. De gemeente ontvangt de uitkomsten van deze inventarisatie, zodat die inzicht heeft in actuele huisvestingsvraagstukken. Elk jaar wordt de vragenlijst opnieuw afgenomen. Het kost slechts een paar minuten om de vragenlijst in te vullen.

Naar de vragenlijst

Vraag en aanbod praktijkruimte sneller bij elkaar

Met het loket Praktijkhuisvesting helpen de AHa en Elaa huisartsen om een geschikt pand te vinden. Daarvoor werken zij samen met zorggroepen, huisartsenwijkgroepen en de gemeente Amsterdam. Praktijkhouders kunnen op de website van de AHa het actuele aanbod en bijbehorende contactgegevens bekijken. Ook informeren de AHa en Elaa potentieel geïnteresseerde praktijken via de zorggroepen, wijkgroepen, HA-webgroep LHV (afd. Amsterdam) en het Wagro-netwerk.


Uitwisselen kennis en ervaringen praktijkmanagers

Sinds januari 2021 komt een groep praktijkmanagers van de ROHA regelmatig samen om kennis…

Toolbox diabetes en ramadan beschikbaar

Vasten tijdens de ramadan is uitdagend voor diabetespatiënten. De Nederlandse Diabetes…

Lekkerinjevel.Amsterdam en positieve gezondheid

Lekkerinjevel.Amsterdam is een veelzijdig gezondheidsplatform met een verzameling van…

Meer nieuws