Advies vanwege de tekorten aan GLP1-RA injecties

27 december 2023

Er zijn tekorten ontstaan aan GLP1-RA injecties, met name door de toegenomen algemene vraag, gekoppeld aan capaciteitsbeperkingen op sommige productielocaties. Dit levert problemen op in de praktijk. Het stedelijk Expertiseteam DM heeft, in samenwerking met collega’s uit de 2e lijn, een advies opgesteld hoe hiermee om te gaan.

Bekijk het adviesdocument


Werkafspraken DM en obesitas samengevoegd: bekijk de vernieuwde werkinstructie GLP1-RA

Onlangs hebben we in samenspraak met de CVRM-werkgroep de nieuwe indicaties/vergoedingen…

Ouderengeneeskunde aan huis

Binnenkort start het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam (NOA) de nieuwe medische…

Meer nieuws