Aanvragen spirometrie bij OLVG-locaties vereenvoudigd

22 december 2022

Voor huisartsen die spirometrie uitbesteden wordt de aanvraagprocedure bij OLVG-locaties eenvoudiger. Vanaf 16 januari kun je spirometrie aanvragen via ZorgDomein. Bij het BovenIJ ziekenhuis blijft de huidige, telefonische aanvraagprocedure van kracht.

Nieuwe aanvraagprocedure OLVG-locaties

Voor huisartspraktijken die een contract hebben met de ROHA voor het zorgprogramma Astma/COPD exclusief spirometrie verandert de aanvraagprocedure bij OLVG-locaties. Vanaf 16 januari vraag je spirometrie bij de OLVG-locaties aan via ZorgDomein. De uitslag en conclusie van het onderzoek ontvang je via het HIS. Deze werkwijze bespaart praktijken tijd omdat het OLVG de afspraak met de patiënt inplant. De patiënt ontvangt een dag voor de afspraak een herinnering per sms.

De nieuwe werkwijze geldt voor de OLVG-locaties Oost en West. Let op: locatie Spuistraat biedt geen spirometrie meer aan. Voor het BovenIJ ziekenhuis blijft voorlopig de oude, telefonische aanvraagprocedure van kracht. De ROHA onderzoekt of ook het BovenIJ kan overstappen op de nieuwe werkwijze.

Blijf advies geven over stoppen met herhaalmedicatie

Als je spirometrie aanvraagt via ZorgDomein, blijft het belangrijk om patiënten erop te wijzen dat ze moeten stoppen met herhaalmedicatie. Voor kortwerkende luchtwegverwijders is dit 8 uur voor de spirometrie, voor langwerkende luchtwegverwijders (ook in combinatie met ICS) 24 uur. Patiënten met alleen ICS hoeven niet met hun medicatie te stoppen.

Visuele uitleg zorgdomein

Het OLVG heeft een korte visuele uitleg gemaakt over het aanvragen van spirometrie via Zorgdomein. Het systeem vraagt je onder meer de contactgegevens van de patiënt in te vullen. Controleer deze goed. Het OLVG kan alleen een afspraak inplannen als de contactgegevens kloppen.


Kennisdocumenten afbouwen medicatie bij kwetsbare ouderen

We hebben 3 handige documenten geplaatst die kunnen worden gebruikt bij de overweging…

Inzet looptraining bij perifeer arterieel vaatlijden

Uit verscheidene studies is gebleken dat gesuperviseerde looptherapie een effectieve…

Hulp bij Faexit

Het streven is om 31 december geen fax meer in de Amsterdamse zorg te hebben. De Sigra…

Meer nieuws