Aantal afspraken fundusonderzoek blijft achter: 4 tips voor een soepele verwijzing

16 november 2023

Sinds 1 juni verwijs je voor fundusonderzoek via ZorgDomein. Deze nieuwe werkwijze betekent ook dat patiënten nu zelf – of samen met een praktijkmedewerker – naar SALT moeten bellen voor een afspraak. Dat blijkt nog niet altijd goed te gaan. Daardoor heeft SALT het aantal afspraken voor fundusonderzoek flink zien teruglopen. In dit bericht geven we een aantal tips om ervoor te zorgen dat patiënten die fundusonderzoek nodig hebben, ook daadwerkelijk een afspraak krijgen. 

Tip 1. Geef de patiënt instructies op papier mee 

Maak je tijdens het spreekuur een verwijzing voor fundusonderzoek aan? Print de verwijzing van ZorgDomein uit en geef het mee aan de patiënt. Leg de patiënt uit dat die zelf naar SALT moet bellen voor een afspraak, en omcirkel het telefoonnummer van SALT op de verwijzingsbrief.  

Tip 2. Maak de afspraak samen tijdens het spreekuur 

Voor sommige patiënten is het misschien lastig om zelf naar SALT te bellen. Heb je de indruk dat een patiënt hier moeite mee heeft? Dan is het beter om tijdens het gesprek met de patiënt meteen naar SALT te bellen om een afspraak te maken. Laat je patiënt de afspraak noteren op de verwijzing en in de agenda of telefoon.  

Tip 3. Vraag de mantelzorger om een afspraak te maken 

Heb je een minder zelfredzame patiënt die met een mantelzorger naar het spreekuur komt? Vraag dan de mantelzorger om de afspraak bij SALT te maken voor het fundusonderzoek.  

Tip 4. Controleer of het telefoonnummer van de patiënt goed in het HIS staat 

Als een patiënt drie dagen nadat de verwijzing is aangemaakt nog geen afspraak heeft gemaakt, probeert SALT de patiënt zelf te bellen. In de praktijk blijkt dat veel telefoonnummers ontbreken of onjuist zijn. Controleer dus altijd als je een verwijzing aanmaakt of het telefoonnummer van de patiënt goed in het HIS staat.  


Verwijzen fundusonderzoek: instructies iets gewijzigd

De instructies voor verwijzen voor fundusonderzoek zijn aangevuld. Verder zijn we…

Meer nieuws