Veelgestelde vragen

Algemeen


Er bestaat al jaren de wens om met de ROHA-praktijken naar één HIS over te gaan. Vanuit het stedelijke programma Versnelling digitalisering huisartsenzorg 2021-2024 zijn door Zilveren Kruis versnellingsgelden toegekend, onder andere voor HIS-harmonisatie. Naar aanleiding hiervan is in 2022 binnen de ROHA het project Op weg naar één HIS opgestart.

 • Meer gebruiksgemak en overzicht voor praktijken, want er zal integratie zijn van:
  • HIS (HuisartsInformatieSysteem)
  • KIS (KetenInformatieSysteem)
  • NIS (NetwerkInformatieSysteem)
  • cBoards (Ouderenzorg)
  • HAPIS (systeem HpA)
  • Patiëntenportaal
 • Deze systemen hebben ook dezelfde look-and-feel.
 • Sterkere positie richting netwerkpartners
 • Sterkere onderhandelingspositie richting HIS-leverancier (kortingen)
 • Makkelijker onderling waarnemen en medewerkers delen
 • Betere ondersteuning vanuit de ROHA mogelijk (ook: functioneel beheer, HIS acountbeheer voor waarnemers, etc.)
 • Werken met moderne en toekomstbestendige technologie

In april 2024 is aan onze leden bekendgemaakt met welke HIS-leverancier wij verder gaan in het project. Na de uitgebreide selectieprocedure is HealthConnected unaniem door de selectiecommissie aangewezen als voorkeurs-HIS. Met deze leverancier wordt in Q2 2024 onderhandeld. Zie hier voor de planning.

Gedurende het traject zijn er diverse momenten geweest waar onze leden hun stem konden laten horen (bijvoorbeeld de HIS-proeverij, tijdens de ALV en bij de bekendmaking van het voorkeurs-HIS). De leden van de selectiecommissie zijn te allen tijde te benaderen voor vragen, feedback en suggesties. Ook kun je je input geven via HIS@rohamsterdam.nl. Daarnaast zullen we zelf actief gebruikerservaringen blijven ophalen tijdens de implementatie en de fase daarna. Het HIS zal blijvend doorontwikkeld worden, in samenspraak met gebruikers.

De ROHA gaat in de toekomst minder uitgebreide ondersteuning bieden voor de andere HIS’en en hun koppelingen. We kunnen niet voor elk HIS hetzelfde serviceniveau aanhouden, en zullen ons dus vooral focussen op ondersteuning van het nieuwe HIS. Praktijken die niet meedoen aan het HIS kunnen uiteraard gewoon blijven rekenen op ondersteuning op het gebied van de ketenzorgprogramma’s en andere projecten.

Nee, je moet lid zijn van de ROHA om mee te kunnen in dit traject. Lees op onze website hoe je lid kunt worden.

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen, maar we raden dit wel heel sterk aan. Als je meedoet ben je beter voorbereid op de toekomst en profiteer je van goede ondersteuning en toekomstige innovaties.

Uiteraard. Het is wel zo dat we in de toekomst minder uitgebreide ondersteuning bieden voor de andere HIS’en en hun koppelingen. We kunnen niet voor elk HIS hetzelfde serviceniveau aanhouden en zullen ons dus vooral focussen op ondersteuning van het nieuwe HIS. Praktijken die niet meedoen aan het HIS kunnen gewoon lid blijven en daarmee rekenen op ondersteuning op het gebied van de ketenzorgprogramma’s en andere projecten.

Ons advies is om te wachten met deze overstap om zo te voorkomen dat jouw praktijk twee keer moet overstappen.

Proces & Planning


Die keuze is inmiddels gemaakt; in Q2 van 2024 wordt onderhandeld met HealthConnected. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Zie sheet 11 ‘Vervolgstappen HIS’ uit de online presentatie van 2 april jl.

Er wordt niet gestemd over de keuze. De selectiecommissie heeft de keuze voor het voorkeurs-HIS gemaakt. De keuze is vervolgens gedeeld met de achterban en bekrachtigd door het coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen van de ROHA. Ook is de keuze toegelicht in de cliëntenraad. De onderhandelingen worden gedaan door de directeur digitale zorg & innovatie, de algemeen directeur, de CMIO, een jurist en de projectleider.

De onderhandelingen zijn inmiddels gestart; we hopen deze eind Q2 2024 af te kunnen ronden.

We verwachten dat dit in Q2/Q3 van 2024 zijn.

Een exact moment is hiervoor nog niet te benoemen. We houden onze leden gedurende het traject steeds op de hoogte van de voortgang. Eén en ander is in ieder geval afhankelijk van:

De ontwikkeling die nog moet worden gedaan in het HIS voordat we overgaan tot implementatie

De voortgang van de implementatie van het nieuwe KIS, wat eerst moet gebeuren voordat de overstap naar een nieuw HIS gemaakt kan worden.

De noodzaak in jouw praktijk om over te stappen c.q. het door jouw praktijk gewenste overstapmoment.

We raden af om voortijdig al over te gaan. Er zijn twee belangrijke redenen om het niet te doen:

 1. Het HIS is nog niet volledig ontwikkeld en doorgetest tot het niveau waar wij het willen hebben. Daarbij is het ook verstandig om te wachten op de ervaringen uit de andere regio’s die binnenkort op HealthConnected overgaan
 2. We moeten eerst over naar een nieuw KIS. Als jouw praktijk eerder overgaat kun je een paar maanden geen gebruikmaken van een KIS (HealthConnected biedt geen koppeling met een ‘oud’ KIS).

Je huidige contract kun je op dit moment gewoon door laten lopen. Meeste contracten moeten 3 maanden vóór 1 januari opgezegd worden. Zodra we weten wanneer we kunnen gaan beginnen met de implementatie kunnen we daar in overleg rekening mee houden. Uiteraard zullen we daar dan over communiceren, zodat je weet dat je je contract kunt opzeggen.

Als je huidige contract op korte termijn afloopt, neem dan even contact met ons op. We raden sowieso aan om de looptijd van het nieuwe contract zo kort mogelijk te laten zijn.

Besluitvorming in de praktijk


We verwachten dat dit in Q2/Q3 van 2024 zijn.

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen, maar we raden dit wel heel sterk aan. Als je meedoet ben je beter voorbereid op de toekomst en profiteer je van goede ondersteuning en toekomstige innovaties.

De leden van de selectiecommissie zijn te allen tijde te benaderen voor vragen, feedback en suggesties. Ook kun je vragen stellen via HIS@rohamsterdam.nl.

De ROHA gaat in de toekomst minder uitgebreide ondersteuning bieden voor de andere HIS’en en hun koppelingen. We kunnen niet voor elk HIS hetzelfde serviceniveau aanhouden, en zullen ons dus vooral focussen op ondersteuning van het nieuwe HIS. Praktijken die niet meedoen aan het HIS kunnen uiteraard gewoon blijven rekenen op ondersteuning op het gebied van de ketenzorgprogramma’s en andere projecten.

De implementatie


Dit wordt duidelijk na afronding van de contractering met de HIS-leverancier en de vaststelling van het verdere traject. We zullen daar t.z.t. over communiceren.

Technisch


Er is gedurende het selectieproces gelet op met koppelingen met o.a.:

 • cBoards
 • het patiëntenportaal van Uw Zorg Online
 • KIS
 • HAPIS
 • LSP
 • Telefoniesysteem
 • Videoconsult systeem
 • Beslissingsondersteunende systemen, zoals bijv. NHGDoc
 • PGO’s
 • Zorgdomein
 • Ksyos
 • Mitz (landelijk, voor registreren patiënten toestemmingen)
 • Landelijk zorgadresboek

Ja, zie de informatie die gedeeld is bij de bekendmaking van het voorkeurs-HIS.

HealthConnected biedt een koppeling met Uw Zorg Online.

Er wordt met HealthConnected besproken hoe de overgang wordt geregeld voor praktijken die in hun huidige HIS een (ander) portaal geïntegreerd hebben.

Scholing en ondersteuning


Ja. Een Service Level Agreement is een overeenkomst waarin de diensten (services) en de bijbehorende prestatieniveau’s (service levels) worden vastgelegd, die betrekking hebben op het HIS en de diensten die leverancier rondom het HIS levert aan de huisartsenpraktijken van de ROHA die met het HIS werken.

Ja, dit kan; de NHG heeft hier een e-learning voor ontwikkeld. Zie: NHG E-learning ADEPD.

Patiëntenportaal


HealthConnected biedt een koppeling met Uw Zorg Online.

Er wordt met HealthConnected besproken hoe de overgang wordt geregeld voor praktijken die in hun huidige HIS een (ander) portaal geïntegreerd hebben.

Ja, HealthConnected biedt een geïntegreerd patiëntenportaal.