Programma van Eisen

De selectiecommissie heeft de afgelopen maanden met veel zorg gewerkt aan een uitgebreid programma van eisen. Hierin staan alle eisen en wensen voor het toekomstige HIS en de leverancier vermeld. Het programma van eisen valt uiteen in vijf categorieën:

  • Functionaliteit: welke functionaliteiten het HIS moet bevatten en hoe gebruiksvriendelijk het is
  • Leverancier: wat we van de leverancier verwachten op het gebied van samenwerking met de praktijken en de ROHA, productontwikkeling, implementatie van het HIS bij praktijken, servicedesk/ ondersteuning en informatiebeveiliging
  • Technologie: dit gaat onder andere over het gebruik van moderne technologie, integratiemogelijkheden met andere zorginformatiesystemen en toekomstbestendigheid
  • Kosten: zowel de eenmalige kosten voor de implementatie van het HIS als de periodieke kosten van het gebruik van het HIS door de praktijken en de regiokortingen hierop
  • Ondersteuning praktijken door ROHA: welke mogelijkheden het HIS en de leverancier bieden aan de ROHA om de ROHA-praktijken te ondersteunen en te ontzorgen bij het gebruik en het beheer van het HIS

Het programma van eisen maakt, samen met de eerder vastgestelde leidende principes, onderdeel uit van de offerteaanvraag die de selectiecommissie heeft opgesteld.