De selectiecommissie

De keuzes die gemaakt moeten worden tijdens het selectieproces worden steeds besproken met de selectiecommissie, die speciaal voor dit traject in het leven geroepen is. Op deze manier worden zoveel mogelijk perspectieven meegenomen in de besluitvorming. De commissie bestaat uit de volgende mensen:

10 commissieleden, waaronder 6 huisartsen:

1 huisarts per binnen de ROHA gebruikt HIS

Rogier Bos, Oliver Mason, Sylvia Mennink en Myra Nods

Bestuurslid, portefeuillehouder ICT / huisarts

Pieter Jan van Empel

CMIO / Huisarts

Mascha Bevers

Manager Digitale Zorg & Innovatie / CIO

Lonneke Reuser (voorzitter)

Praktijkmanager

Bouchra Essarsri

Coördinator zorgprogramma

Evelien Maarsen

Programmaleider ICT

Huib Hoogendijk