Op weg naar één HIS voor ROHA-praktijken

Op deze pagina leggen we uit waarom we naar één HIS willen en wat het voor de praktijken betekent.

Stap voor stap kiezen we samen een HIS

Q4 2022 - Q1 2023

 • Selectiecommissie samengesteld
 • Leidende principes selectie bepaald
 • Longlist vastgesteld

Q2 2023

Q3 2023 - Q4 2023

 • 9 juli: deadline voorstellen HIS-leveranciers
 • Shortlist bepaald

Q1 2024

 • Demonstraties door leveranciers op de HIS-proeverij op 15 januari 2024
 • Referentiebezoeken en testen door selectiecommissie
 • Voorkeursleverancier bepalen
 • Selectieworkshops (door de selectiecommissies)

Q2 2024 en verder

 • Onderhandelen en contracteren voorkeursleverancier
 • Praktijken ontvangen een aanbod voor het nieuwe HIS

Infographic

Download infographic

De selectiecommissie

De keuzes die gemaakt moeten worden tijdens het selectieproces worden steeds besproken met de selectiecommissie, die speciaal voor dit traject in het leven geroepen is. Op deze manier worden zoveel mogelijk perspectieven meegenomen in de besluitvorming. De commissie bestaat uit de volgende mensen:

10 commissieleden, waaronder 6 huisartsen:

1 huisarts per binnen de ROHA gebruikt HIS

Rogier Bos, Oliver Mason, Sylvia Mennink en Myra Nods

Bestuurslid, portefeuillehouder ICT / huisarts

Pieter Jan van Empel

CMIO / Huisarts

Mascha Bevers

Manager Digitale Zorg & Innovatie / CIO

Lonneke Reuser (voorzitter)

Praktijkmanager

Bouchra Essarsri

Coördinator zorgprogramma

Evelien Maarsen

Programmaleider ICT

Huib Hoogendijk

Programma van Eisen

De selectiecommissie heeft de afgelopen maanden met veel zorg gewerkt aan een uitgebreid programma van eisen. Hierin staan alle eisen en wensen voor het toekomstige HIS en de leverancier vermeld. Het programma van eisen valt uiteen in vijf categorieën:

 • Functionaliteit: welke functionaliteiten het HIS moet bevatten en hoe gebruiksvriendelijk het is
 • Leverancier: wat we van de leverancier verwachten op het gebied van samenwerking met de praktijken en de ROHA, productontwikkeling, implementatie van het HIS bij praktijken, servicedesk/ ondersteuning en informatiebeveiliging
 • Technologie: dit gaat onder andere over het gebruik van moderne technologie, integratiemogelijkheden met andere zorginformatiesystemen en toekomstbestendigheid
 • Kosten: zowel de eenmalige kosten voor de implementatie van het HIS als de periodieke kosten van het gebruik van het HIS door de praktijken en de regiokortingen hierop
 • Ondersteuning praktijken door ROHA: welke mogelijkheden het HIS en de leverancier bieden aan de ROHA om de ROHA-praktijken te ondersteunen en te ontzorgen bij het gebruik en het beheer van het HIS

Het programma van eisen maakt, samen met de eerder vastgestelde leidende principes, onderdeel uit van de offerteaanvraag die de selectiecommissie heeft opgesteld.

De shortlist is bekend

Vanaf januari 2024 wordt het project voortgezet met:

 • Bricks Huisarts
 • HealthConnected
 • Sanday

Lees het nieuwsbericht over de bekendmaking van de shortlist