Meer doen met praktijkdata

Via het HIS en andere systemen verzamel je veel bruikbare data over je patiëntenpopulatie. Die data kun je gebruiken om vragen te beantwoorden als: wie zijn de kwetsbare ouderen in mijn praktijk? En waar is nog ruimte om mijn patiëntenzorg te verbeteren? Met VIPLive kun je nuttige data uit het HIS halen. Lees hoe je stap voor stap aan de slag gaat met VIPLive.

Zicht op je patiëntenpopulatie met VIPLive

VIPLive is een platform dat de zorg en administratieve processen van huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen ondersteunt met slimme software die gekoppeld is aan diverse HIS’en. Sinds 1 januari 2023 gebruiken alle ROHA-leden VIPLive om te declareren. Maar wist je dat je met VIPLive ook handige rapportages kunt maken? Gebruik het stappenplan hieronder om ermee te starten.

Stap 1: Account aanvragen

Voordat je rapportages kunt maken, moet je een account aanvragen in VIPLive. Dit is gratis voor ROHA-leden. In de handleiding lees je hoe dit in zijn werk gaat. Na vijf tot zeven weken ontvangt je praktijk informatie van VIPLive over wanneer en hoe je aan de slag kunt met rapportages.

Stap 2: Rapportage maken

Als je account actief is, kun je rapportages maken. Om de patiëntgegevens goed in de rapportage te krijgen, is het belangrijk de juiste stappen te doorlopen. Bekijk hoe je dat doet in de handleiding Rapportages maken in VIPLive.

Stap 3: Inzichten uit je rapportage halen

Hoe vertaal je de data uit je rapportage naar inzichten waar je wat mee kan? Om alles uit je data te halen, hebben we voor drie typen rapportages op een rijtje gezet hoe je ze het beste kunt gebruiken:

  • Ouderenzorg: rapportage met alle patiënten van 60 jaar en ouder. Hiermee krijg je grip op de kwetsbare populatie in je praktijk en breng je de gezondheid van de 75-plussers in kaart. Je kunt dit bijvoorbeeld gebruiken in het kader van het programma Beter Oud in Amsterdam.
  • NHG Jaarverslag v2.0: gebruik deze rapportage als input voor het jaarverslag van je praktijk. Je vindt in deze rapportage bijvoorbeeld interessante data over verrichtingen per leeftijd, M&I-verrichtingen en de top 10 diagnoses.
  • Atriumfibrilleren: gebruik deze rapportage voor dossieronderzoek of om het zorgprogramma te monitoren.

Vragen?

Heb je vragen over de rapportages? Neem dan contact op met Evelien Vos via rapportages@rohamsterdam.nl.