Promoten

Hoe meer patiënten het portaal gebruiken, hoe groter het positieve effect ervan op de dagelijkse praktijk. Goede promotie helpt om patiënten te motiveren het portaal te gaan gebruiken. Hieronder vind je onze promotietips.

Breng je patiënten zelf op de hoogte

Je kunt je patiënten zelf enthousiasmeren voor het patiëntenportaal op deze manieren:

 • Gebruik promotiemateriaal van de leverancier in je praktijk. Denk aan flyers of posters.
 • Benoem het in een consult (huisarts) of telefoongesprek (assistent). Zo mogelijk kun je meteen een link sturen waarmee de patiënt zich kan aanmelden.
 • Benoem het portaal op het wachtbandje of receptenbandje. Noem bijvoorbeeld een aantal voordelen en leg uit hoe de patiënt zich kan aanmelden.
 • Stuur een patiëntenmailing of nieuwsbrief over het portaal.
 • Noem het portaal in andere brieven, zoals de oproep voor de griepprik.
 • Zet de voordelen van het portaal duidelijk op de praktijkwebsite. Goede voorbeelden van andere praktijken:
 • Zet een (aanmeld)link naar het portaal in de e-mailhandtekening van de praktijk.
 • Stuur een bericht over het portaal als een nieuwe patiënt zich inschrijft of vermeld op het inschrijfformulier dat de nieuwe patiënt met de inschrijving automatisch een account op het portaal krijgt.
 • Houd in het HIS (via een memo) bij welke patiënten hebben aangegeven geen portaal te willen. Zo voorkom je frustratie bij deze patiënten.
 • Verwijs patiënten die minder digitaal vaardig zijn door naar de Helpdesk Digitale Zorg. Daar kunnen ze terecht bij vragen over het gebruik van het portaal. Ook kunnen patiënten op verschillende locaties van de OBA oefenen met het gebruik van het portaal.
 • Houd rekening met laaggeletterden. Vraag voor tips en adviezen hierover een praktijkcheck door Pharos aan.

Gebruik promotiemateriaal van de leverancier

Leveranciers bieden allerlei promotiemateriaal aan. Vaak krijg je een promotiepakket bij aanschaf van een portaal. Daarin zitten bijvoorbeeld posters, folders en visitekaartjes. Vaak is er ook een video die geschikt is voor de wachtkamerschermen.

Het verschilt per leverancier of je drukwerk kunt bijbestellen of zelf moet downloaden en dan printen of laten drukken. Soms kun je het drukwerk ook laten personaliseren, met naam en logo van jouw praktijk.

Kijk op de website van jouw leverancier welk promotiemateriaal beschikbaar is. Neem bij vragen direct contact op met de leverancier.

Toolkit op NHG.org, gemaakt met Pharos

Het NHG heeft samen met Pharos een toolkit gemaakt voor als je online inzage onder de aandacht wil brengen bij patiënten: