Instructies patiënt

Pagina over online inzage op Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl is een pagina over online inzage bij de huisarts in begrijpelijke taal.

Handleidingen en video’s voor patiënten

Het verschilt per patiëntenportaal welke handleidingen en instructievideo’s er zijn:

Uw Zorg Online

Hulp en veelgestelde vragen
Instructievideo’s (YouTube-playlist)

MijnGezondheid.net

Veelgestelde vragen en instructievideo’s (voor MijnGezondheid.net en de app MedGemak)

Bricks Patiënt

Handleiding beschikbaar via beheeromgeving

Account voor een kind maken

Een patiënt kan een account maken voor zijn kind, met een apart e-mailadres. Het kan dus niet met het e-mailadres van de ouder of verzorger zelf. Het is namelijk niet mogelijk om met één e-mailadres het patiëntenportaal te gebruiken voor verschillende personen.

Is er geen e-mailadres voor het kind? Dan is het mogelijk om een ‘alias’ te maken voor het e-mailadres van de ouder of verzorger. Met dit ‘alias’-adres kan er dan een account worden gemaakt in het portaal.

Regels voor inloggen op het account van een kind

Helpdesk Digitale Zorg legt uit wat de regels zijn voor inloggen op het patiëntenportaal van een kind.