Patiëntenportaal

Met een patiëntenportaal kan contact tussen praktijk en patiënt deels online. Dit is vaak sneller en makkelijker dan telefonisch of face-to-facecontact.

Meer voordelen van het patiëntenportaal

Aan de slag met het patiëntenportaal

Deze pagina’s helpen je om het patiëntenportaal optimaal in te zetten:

In het kader van Meer Tijd voor de Patiënt kun je mogelijk financiële ondersteuning ontvangen om aan de slag te gaan met het patiëntenportaal.

Online inzage in het medisch dossier

Sinds 1 juli 2020 is elke huisarts verplicht om patiënten hun medisch dossier te laten inzien of een kopie ervan te sturen als zij daar om vragen. Dit kan via het patiëntenportaal of een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Om huisartsen hierbij te helpen, ging in januari 2019 het landelijke programma OPEN van start. Inmiddels is dit project succesvol afgerond. Lees er hier meer over:

Vragen?

Neem bij vragen over het patiëntenportaal contact op met Claudia Borsch.