Interview - Mascha Bevers, CMIO bij de ROHA

‘Ik denk dat het een kunstfout is om te denken dat wij huisartsen het allemaal zelf moeten regelen.’

Sinds kort kent de ROHA de functie van CMIO. Hiervoor is Mascha Bevers, huisarts, aangetrokken. Een oude bekende in een nieuwe rol.

Je bent nu CMIO bij de ROHA, wat is dat precies?

“De afkorting staat voor Chief Medical Information Officer. Het betekent dat ik de schakel ben tussen de huisartsen en het beleid van de ROHA ten aanzien van digitale ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat ik de plannen mee-ontwikkel en ze ‘vertaal’ voor de leden. Natuurlijk zijn er slimme jongens en meisjes die kunnen bedenken wat goed voor ons is, maar landt het ook, is het iets waar vraag naar is, is het toepasbaar. Dáár denk ik over mee.”

Je werkt nauw samen met het team Digitale Zorg en Innovatie van de ROHA. Waarmee zijn jullie begonnen?

“Het eerste wat we gaan doen is vaststellen wat de basis is die iedere praktijk op orde moet hebben. Dat gaat om dingen als veilig mailen, heb je je HIS goed op orde, OPEN, kun je participeren in netwerkzorg, kun je videobellen. De ROHA ontwikkelt zich van ketenzorgorganisatie naar een bredere ondersteuningsorganisatie en daar is digitalisering een hele grote poot in. Feit is: we gaan meer naar netwerkzorg. Feit is: er wordt steeds meer zorg van tweede naar eerste lijn overgeheveld waarin we op platforms moeten samenwerken. Feit is: patiënten willen toegang tot hun dossier of een videoconsult met de huisarts. Op een gegeven moment moeten we zeggen de wereld is aan het veranderen en wij moeten mee. Huisartsen hebben nog wel wat te doen.”

Hoe zorg je dat je weet wat collega’s willen en wat zij belangrijk vinden?

“We zijn bezig met toekomstbestendige huisartsenzorg, daar leggen we al keuzes en urgenties vast. Ik denk dat we al een aardig inzicht hebben in hoe ver iedereen is en hoe groot de verschillen zijn. Los daarvan willen we langs de wijkgroepen en de ROHA-raad gaan om te horen wat er leeft en wat er nodig is. Het is niet zo dat ik zelf nou zo’n voorloper ben. Als iemand gefrustreerd raakt over hoeveel wachtwoorden en hoeveel verschillende mailprogramma’s er zijn, dan ben ik het wel. Ik zie zelf hoe moeilijk het is om dingen voor elkaar te krijgen. We willen samenwerken met mensen die er echt verstand van hebben. Ik denk dat het een kunstfout is om te denken dat wij huisartsen het allemaal zelf moeten regelen. Dat is wel een beetje mijn boodschap.”

“Het is zeker niet de bedoeling dat alle praktijken alleen nog maar digitale zorg leveren. De huisarts blijft baas in eigen praktijk. Er bestaat consensus over digitalisering in de huisartsenzorg, daar is net een handboek over uitgekomen. Videobellen staat daar bijvoorbeeld in. De kernwaarde van het vak zit in het fysieke en het persoonlijke, maar lang niet ieder consult is fysiek noodzakelijk, dat hebben we wel geleerd van de coronatijd.”

Is er ook een rol voor de patiënten zelf in deze ontwikkelingen?

“Vanuit de cliëntenraad van de ROHA komt er een afgevaardigde in de denktank digitale ontwikkelingen. En in de pilot zelfmanagement in de chronische zorg komt ook een patiënt. Los van hoe we vinden dat je een consult moet doen, verandert de inhoud van zorg ook. Mensen moeten zelf meer aan de slag met hun chronische aandoening. Ze zijn niet hun ziekte, ze moeten een manier vinden om er mee om te gaan. Al die digitale toepassingen kunnen helpen om mensen veel meer in hun eigen kracht te zetten. Wij moeten dan wel de data veilig kunnen ontvangen en gealarmeerd worden als iets niet goed gaat.”

Is er een verandering waar je je persoonlijk op verheugt?

“Ik denk dat er technisch zoveel kan wat ons werk makkelijker maakt. Ik hoop dat als ik de basis echt goed op orde heb, dat ik daar geen irritatie en stress meer over heb. Dat ik de systemen optimaal kan gebruiken. Dus met één click veilig kunnen mailen vanuit mijn dossier en via single sign on gelijk in cBoards. Ja, ik denk dat ik daar blij van word.”

Kunnen collega’s en praktijkmedewerkers jou benaderen als ze ergens mee zitten?

“Huisartsen gaan mij meer te zien krijgen op ALV’s en op de ROHA-raad. Ik wil juist horen hoe het gaat. We moeten de discussie met elkaar aangaan waarom het nodig is en wat wel en wat niet. Ik hoop ook dat ik een beetje vertrouwen krijg van de leden. CMIO is een nieuw vak, maar niet voor niets zo in opkomst want er staat een hoop te gebeuren op het digitale vlak de komende jaren.”

“Wij huisartsen zijn natuurlijk allemaal hele kleine eenheden in de eerste lijn. Dat kan in sommige opzichten niet meer; er zijn veel te veel losse keuzes. We moeten onze krachten bundelen en er hulp bij krijgen want het is bijna niet meer zelf te doen als praktijk. Dan krijgen we een hoop voor elkaar en wordt het leuker, beter én makkelijker voor ons en onze patiënten, daar geloof ik in!”

Contact: Mascha Bevers, mbevers@rohamsterdam.nl
Meer informatie: Manifest IT in de huisartsenzorg