DOHA

Digitale ondersteuning huisartsen Amsterdam

De DOHA is een groep enthousiaste ROHA-huisartsen met affiniteit voor digitalisering. Zij buigen zich over digitaliseringsvraagstukken waarbij de volgende vraag steeds centraal staat: Hoe kan digitalisering ons helpen in onze dagelijkse patiëntenzorg? Digitalisering is een middel en vooral geen doel. De DOHA werkt samen met de Chief Medicial Information Officer (CMIO) en de manager digitale zorg en innovatie van de ROHA.

De DOHA heeft een adviserende rol naar het coöperatiebestuur en de directie. Zij bereidt besluitvorming op digitaliseringsgebied voor binnen de ROHA. Hierbij gaat het om vraagstukken binnen de ROHA (zoals de keuze voor één HIS) maar ook vraagstukken die betrekking hebben op de regio, zoals transmurale samenwerking en ICT-vraagstukken.

Contact

Heb je interesse om je aan te sluiten bij de DOHA of wil je contact met ons? Stuur dan een mail naar CMIO Mascha Bevers.

De DOHA komt ongeveer eens per twee maanden bijeen.