cBoards voor ouderenzorg

Efficiënt communiceren met netwerk rond patiënt

Samenwerking in de wijk is belangrijk in de ouderenzorg. Vaak vorm je een netwerk met onder meer wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en casemanagers dementie. cBoards helpt je om efficiënt met dit netwerk te communiceren. Door cBoards hebben alle zorgverleners in het netwerk bovendien altijd het overzicht over een patiënt.

Hoe werkt cBoards voor ouderenzorg?

Je maakt een board aan voor een patiënt voor wie een multidisciplinair overleg (MDO) nuttig is. Vervolgens selecteer je welke informatie op het board gedeeld wordt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende informatie:

  • samenvatting HIS
  • laboratoriumwaarden en meetwaarden
  • probleemlijst
  • TraZAG

Tot slot vraag je de patiënt om toestemming om (informele) zorgverleners toe te voegen aan het board en voeg je deze toe. De zorgverleners kunnen alle informatie op het board inzien en veilig met elkaar overleggen over de patiënt. Informatie die zorgverleners invullen in cBoards kun je terugsturen naar het HIS.

cBoards voor palliatieve zorg

cBoards bevat drie specifieke instrumenten voor palliatieve zorg. Je kunt cBoards dus ook gebruiken bij netwerkzorg voor patiënten in de laatste levensfase.