Stap 3: Werkafspraken maken

Beeldbellen is een andere manier van werken. Daar zul je dus goede werkafspraken over moeten maken.

Onze adviezen kunnen daarbij helpen:

 • Bekijk de handreiking ‘Videoconsulten in de zorg’.
  Hierin staan tips om beeldbellen te implementeren in de praktijkvoering.
 • Ga je regelmatig beeldbellen met patiënten? Stel dan een document op met werkafspraken.
  Dit document is handig voor huidige en nieuwe medewerkers. Je kunt ons invuldocument hiervoor als basis gebruiken. Een aantal belangrijke punten:

  • Beschrijf hoe de patiënt een videoconsult kan aanvragen. Bijvoorbeeld via het patiëntenportaal.
  • Beschrijf welke stappen de praktijk moet doorlopen om het videoconsult tot stand te brengen. Denk aan afspraken over ‘blokken voor videoconsulten’ openzetten in de HIS-agenda. Je kunt bijvoorbeeld blokken van 1 uur inplannen, met een pauze van 1 uur. Zo kun je verschillende vormen van consulten afwisselen.
 • Vertel je patiënten dat zij kunnen beeldbellen met de praktijk.
  Bijvoorbeeld op deze manieren:

  • Zet het duidelijk op de praktijkwebsite. Zie hier een goed voorbeeld.
  • Hang posters op over beeldbellen.
  • Leg folders op de balie van de praktijk.
  • Benoem het aan het eind van een consult en geef een folder mee.
  • Zet het in de e-mailhandtekening van de praktijk.
 • Zorg voor een heldere instructie voor patiënten.
  Meestal biedt de leverancier van de gekozen beeldbelapplicatie bijvoorbeeld folders en spreadsheets. Zorg dat in de instructie ook staat met wie de patiënt contact kan opnemen bij vragen. Denk hierbij aan de Helpdesk Digitale Zorg.

Ga door naar Stap 4. Oefenen