Praktijkmanager Mark van Dalen deelt zijn ervaringen met beeldbellen

Mark van Dalen: ‘Ga eerst een aantal keer praktisch oefenen met de techniek en de applicatie voordat je daadwerkelijk met patiënten gaat beeldbellen.’

Zorg op afstand, het (b)lijkt belangrijker dan ooit. Steeds méér huisartspraktijken bieden de mogelijkheid van beeldbellen aan naast het fysieke, telefonische en e-consult. Maar hoe pak je dit aan op de huisartspraktijk?

We spraken een viertal medewerkers van verschillende huisartspraktijken die het heft in eigen handen namen en inmiddels regelmatig beeldbellen met hun patiënten. We vroegen hen naar hun ervaringen. Lees hieronder de ervaringen van Mark van Dalen, praktijkmanager bij Gezondheidscentrum Buiksloterham.

De start: stel jezelf een doel

Waarom zijn jullie gestart met beeldbellen?

“De behoefte aan beeldbellen kwam met name vanuit de praktijk zelf. Om medewerkers te beschermen voor de oplopende corona-getallen, hebben wij ons een doel gesteld om zo weinig mogelijk patiënten op de praktijk te ontvangen en hebben daarom heel bewust gekozen om te investeren in de mogelijkheid om te kunnen beeldbellen.”

Uitdagingen en oplossingen

Een nieuwe vorm van contact met de huisarts vergt een verandering, en veranderingen kosten tijd en energie. Hoe hebben jullie hier de ruimte voor gezien in deze drukke periode en tegen welke knelpunten liepen jullie aan?

“Wij werken in een jong team en hebben over het algemeen ook een jonge patiëntpopulatie. Dat helpt wel, nieuwe systemen hebben wij redelijk snel onder de knie. Het vergt wel een investering om je te verdiepen in de materialen die je aan moet schaffen zoals webcams, headsets en de beeldbelapplicatie, maar daar heb ik als praktijkmanager tijd voor gehad. Ook heb ik medewerkers die er wat meer moeite mee hadden fysieke ondersteuning geboden en praktisch met hen geoefend met de applicatie en voorzieningen.”

Van welke beeldbelapplicatie maak je gebruik en waarom? En hoe richt je nu je agenda in?

“Wij gebruiken Clickdoc. Deze applicatie was aan het begin van corona tijdelijk gratis. Onze medewerkers hebben deze applicatie inmiddels goed onder de knie en we hebben hier makkelijke werkafspraken over gemaakt, waardoor wij het niet nodig vinden om over te stappen naar een geïntegreerde module binnen het portaal. Patiënten kunnen via het patiëntenportaal of de app een beeldbelconsult inplannen, wij sturen dan kort voor de afspraak de link per sms of e-mail via Clickdoc naar hen toe. Wij plannen maximaal drie beeldbelconsulten achter elkaar in, omdat we merken dat langer dan een half uur beeldbellen achter elkaar wat vermoeiend is. We plannen dan vier van deze blokken van een half uur in per dag.”

Een nieuwe manier van werken vergt niet alleen aan jullie kant een verandering, maar ook voor jullie patiënten. Wat zijn ervaringen van jullie patiënten met beeldbellen? En voor welke populatie en hulpvragen vinden jullie beeldbellen al dan niet geschikt?

“Toen wij net begonnen met beeldbellen, konden patiënten zowel fysieke, telefonische als beeldbelconsulten inplannen. Soms ging dit nog wel eens mis en waren patiënten bijvoorbeeld in de veronderstelling dat zij door de huisarts gebeld zouden worden terwijl de huisarts de patiënt in de praktijk verwachtte. Om het onszelf en de patiënt wat makkelijker te maken, hebben we een tijdje alleen beeldbelafspraken opengezet via de agenda. Toen ging het wel goed. Een beeldbelconsult is niet altijd een alternatief voor een fysiek consult, maar het is sowieso handig in deze tijd. Het voorkomt onnodige bezoekjes aan de praktijk, bespaart de patiënt reistijd en kan altijd als extra triage dienen of follow-up van een eerder consult.”

Welke tip(s) wil jij je collega’s meegeven?

“Ga eerst een aantal keer praktisch oefenen met de techniek en de applicatie voordat je daadwerkelijk met patiënten gaat beeldbellen. Doe dit bijvoorbeeld gezamenlijk met alle medewerkers.”

Meedenken en ervaringen lezen

Ben je benieuwd wat de ervaringen met videoconsulten bij andere huisartspraktijken zijn? Wil je meedenken over (het verbeteren van) de inzet van videoconsulten en de toegankelijkheid voor de patiënt? Geef je dan op voor de klankbordgroep bij Pharos! Naar verwachting zal deze 1 tot 1,5 uur durende (online) bijeenkomst één of twee keer plaatsvinden (vanaf april). Opgeven kan bij cborsch@rohamsterdam.nl.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je weten hoe je beeldbellen in jouw praktijk implementeert? Neem dan contact op met Claudia Borsch (bereikbaar maandag t/m donderdag).

06 – 39 59 93 83
cborsch@rohamsterdam.nl

Meer informatie over beeldbellen

Aan de slag met beeldbellen