Welke consulten zijn geschikt voor beeldbellen?

Beeldbellen is vaak geschikt bij consulten waarbij je de patiënt niet ‘in het echt’ hoeft te zien om het doel van het consult te bereiken. Voorbeelden van deze consulten zijn:

  • kennismakingsgesprekken met nieuwe patiënten;
  • gesprekken met patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland zijn;
  • triage voorafgaand aan een fysiek consult (bijvoorbeeld bij een ziek kind): is het écht nodig om langs te komen op de praktijk?
  • gesprekken over lichamelijke en/of psychische klachten (POH-GGZ) waar (nog) geen lichamelijk onderzoek voor nodig is;
  • gesprekken over besmettelijke (huid)aandoeningen;
  • medicatiebeoordelingsgesprekken;
  • gesprekken over stoppen met roken/drinken;
  • gesprekken over testuitslagen;
  • vervolg- en/of controleafspraken (bijvoorbeeld voor de POH), onder meer na ontslag uit het ziekenhuis;
  • jaargesprekken of vervolggesprekken.