Digitalisering

Beeldbellen, een patiëntenportaal, een ketenzorginformatiesysteem… Digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Ze vormen een belangrijke aanvulling op fysieke zorg.

Voordelen digitale middelen

Digitale middelen dragen onder meer bij aan:

  • meer welzijn en autonomie voor patiënten, onder meer door zelfmanagement;
  • betere samenwerking met zorgverleners én patiënten;
  • meer werkplezier voor praktijkmedewerkers;
  • efficiëntere zorg nu de zorgvraag complexer wordt en toeneemt.

Visie op digitalisering

In onze visie bieden huisartsenpraktijken van de toekomst optimale hybride zorg aan hun patiënten. De zorg is persoonsgericht en verschilt per patiënt. Zo zijn verschillende manieren van communicatie mogelijk (fysiek, digitaal of een mengvorm), maar kan ook de rol van de huisarts of patiëntondersteuner per patiënt verschillen. Dit hangt af van de mate van zelfmanagement en zelfregie van de patiënt. Patiënten kunnen hierdoor ook steeds meer zelf kiezen welke vorm van huisartsenzorg ze krijgen.

Ondersteuning ROHA

Praktijkmedewerkers hebben vaak veel vragen over digitale middelen. Waar moet je allemaal aan denken als je ze inzet? Hoe zorg je dat digitale middelen echt bijdragen aan optimale zorg? Welke middelen zijn het beste? En hoe voldoe je aan alle regelgeving?

De ROHA ondersteunt je met advies over aankoop, implementatie en beheer van nieuwe systemen. Dat doen we op deze website, in praktijkbezoeken, via (online) scholingen en trainingen en met financiering. Ook bemiddelen we tussen de systeembeheerder, leverancier en de medewerkers van je praktijk.

Blijven innoveren

De ROHA heeft structureel aandacht voor digitalisering. We hebben een apart team digitale zorg en innovatie met daarin een Chief Medical Information Officer (CMIO). Ook heeft de ROHA een digitaliseringscoalitie waarin huisartsen meedenken over digitalisering: de DOHA.

Bij de ROHA blijven we continu innoveren. We behartigen de belangen van huisartsen bij keuzes voor systemen op regionaal niveau. Daarmee zorgen we dat we je praktijk ook in de toekomst goed kunnen ondersteunen en ontzorgen.