Workshops donderdag 20 juni

Voor wie: huisartsen, hidha's/vaste waarnemers

In het aanmeldformulier kun je een keuze maken uit 2 workshops die je wilt volgen. Elke workshop heeft een referentie die je in het aanmeldformulier terug kan vinden. Als je je vóór 16 mei hebt aangemeld voor de conferentie, heb je een e-mail ontvangen met een link om je keuze door te geven.


Samen naar hetzelfde kijken, steeds meer en andere dingen zien (Visual Thinking Strategies)

Wat is het belang van het maken van een goede visie? Hoe doe je dat? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen een missie en een visie? Met de methode Visual Thinking Strategies kun je ook in de eigen praktijk betere gesprekken voeren over (onderdelen van) de gemeenschappelijke visie. Tijdens de workshop krijg je het theoretisch kader aangereikt en ga je ook praktisch aan de slag met de methode.

Josha is praktijkhouder en docent/gedragswetenschapper aan de huisartsenopleiding van het Amsterdam UMC. Josha heeft zich verdiept in hoe kunst kan helpen bij ervaringsgericht leren en ontwikkelen. Ook als coach, supervisor en leersupervisor zet zij ‘de kunsten’ in om op andere manieren te leren kijken en verschillende perspectieven te onderzoeken.

Joost is huisarts/praktijkeigenaar in de Rustenburgerstraat in De Pijp. Daarnaast is hij kaderhuisarts Beleid en Beheer, docent bij verschillende kaderopleidingen en medeauteur van het Handboek praktijkvoering voor de huisarts. Tot slot is hij opleider, beoordelaar van de opleidingen van de LHV Academie en bekleedt hij diverse bestuursfuncties in Amsterdam. Joost houdt zich de laatste tijd veel bezig met het thema visievorming door en voor huisartsen.

Referentie: WS 1 R1 of WS 1 R2


Regie in je Team: Hoe vergroot je het zelf organiserend vermogen van je praktijkteam?

Hoe verhoog je de betrokkenheid van jouw medewerkers bij de werkprocessen in de praktijk? Laat je inspireren en motiveren om het zelforganiserend vermogen van je team te vergroten. Een workshop over experimenteren en systematisch te verbeteren.

Barth Kappeyne van de Coppello is praktijkhoudend huisarts in Westerpark en bestuurslid van de ROHA. Hij heeft plezier in de ondernemende kant van het praktijkhouderschap en (o.a.) op dat vlak vraagt deze tijd, wat hem betreft, om vernieuwing en out of the box denken. De laatste jaren paste hij dit toe in zijn eigen praktijk en deed daarbij waardevolle kennis en ervaring op die hij graag met zijn collega’s deelt.

Referentie: WS 2 R1 of WS 2 R2


Visie eerstelijnszorg, van papier naar praktijk

De Visie eerstelijnszorg 2030 ligt er, en nu? Hoe gaan alle betrokkenen – huisartsen, hun organisaties en de andere partijen in de eerste lijn – invulling aan geven? En wat gaat de individuele huisarts ervan merken? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Tijdens de workshop staan we hier vanuit een landelijk (InEen), stedelijk (Aha) en wijk (Roha) perspectief bij stil.

Anoeska Mosterdijk is sinds 2016 directeur van InEen, de branchevereniging van organisaties in de eerstelijnszorg. Eerder was zij plaatsvervangend directeur Curatieve zorg en afdelingshoofd eerstelijns- en ketenzorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Anoeska studeerde Farmacie in Groningen en is haar loopbaan begonnen als openbaar apotheker.

Kathelijne Dik
is sinds 2017 huisarts, tegenwoordig bij UvA Huisartsen. Voordat ze haar studie Geneeskunde volgde, werkte ze als projectcoördinator/-manager voor ontwikkelingsorganisaties in Zambia en India. Zij is sinds 2022 lid van het ROHA-bestuur en zet zich in om naar de Amsterdamse huisartsen te luisteren en hun stem mee te nemen in voorstellen voor verbetering van kwaliteit en organisatie van de zorg. Ze wil dat huisartsen de coöperatie als hun vertegenwoordiger zien en niet als een verlengstuk van de zorgverzekeraar. Haar visie is een coöperatie waarbinnen huisartsen hun problemen, maar ook hun ideeën naar voren kunnen brengen. Nieuwe programma’s moeten zowel zinnig zijn voor de patient, als ook ontlastend voor de huisarts. “Het huisartsenvak is een individualistisch vak, maar zodra de sociale cohesie onder huisartsen toeneemt, zullen we veel sterker staan. Zodat we gezamenlijk op een onconventionele en charmante manier het belang van de huisarts in Amsterdam op de kaart kunnen zetten.”

Informatie volgt binnenkort.

Referentie: WS 3 R1 of WS 3 R2


Breder kijken, anders doen: waar kun je terecht met jouw patiënten met psychische problemen?

Gekaderd door de relevante ontwikkelingen rondom de gezondheid van de inwoners en de GGZ, (beschreven o.a. in het regiobeeld), en de ontwikkelingen rondom het opzetten van de mentale gezondheidsnetwerken in Amsterdam, ga je in deze workshop op een interactieve manier verkennen wat er nodig is om mentale gezondheidsnetwerken in de wijk tot een succes te maken.

Nathalie werkt bij de Elaa als adviseur en is binnen het thema Mentaal Vitaal betrokken bij verschillende projecten rondom de GGZ. Zij ondersteunt de overlegtafel GGZ in Almere en bij de coalitie Mentale Gezondheid van Amsterdam Vitaal & Gezond werkt zij aan het vormgeven van de mentale gezondheidsnetwerken.

Informatie volgt binnenkort.

Referentie: WS 4 R1 of WS 4 R2


Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over: wat levert netwerksamenwerking rondom ouderenzorg mij op?

Twee bevlogen professionals met hart voor de ouderenzorg staan voor je klaar om hhet belang van domeinoverstijgende samenwerking op het gebied van ouderenzorg te bespreken. Mathilde Dijk neemt je mee in de relevante ontwikkelingen rondom ouderenzorg in Amsterdam en de bewegingen en netwerken die er stadsbreed bestaan. Martin Kuper deelt zijn ervaringen uit de praktijk met het Duurzaam lokaal netwerk thuiswonende (kwetsbare) ouderen Westerpark. Daarna is er ruimte om interactief de behoeftes aan, en mogelijkheden voor, het opzetten van een netwerk rondom ouderenzorg in de wijk te onderzoeken.

Coördinator Ouderenzorg bij ROHA, Praktijkondersteuner Ouderen bij Huisartsenpraktijk Kappeyne van de Coppello.

Informatie volgt binnenkort.

Referentie: WS 5 R1 of WS 5 R2


Nature workshop on transition: from Darwin’s plough tot the taste of summer

Let’s go outside to enjoy the orchard and learn about the secrets that lie beneath your feet! This workshop focuses on the underground networks that help facilitate all terrestrial life on earth. For the last 20 years of his life Charles Darwin studied ‘Earthworms’ and the impact they had on natural systems, focusing on their ability to enrich the soils they inhabit. The story is a metaphor for our times and learns us valuable lessons.

As a nature guide with experience in South Africa and Europe, Kristian aims to reconnect people with the natural world amid today’s widespread disconnect. Growing up in a city, he once underestimated his dependence on nature. Now, he leverages his background to deepen peoples’ understanding of ecosystems. Based in Amsterdam, Kristian leads local nature courses and wilderness adventures across Europe, offering diverse experiences vital for nurturing our connection to nature.

Referentie: WS 6 R1 of WS 6 R2


Meld je nu aan!